NAPI LOOKBOOK Merkúr és Pholus

Merkúr Pholus együttállás a Nyilas kritikus fokán (29°sg37)

Pholus egy Kentaur: az asztrológiában ezek olyan égitestek, melyek sajátos ellipszis pályán keringenek, a Naprendszer többi bolygójának pályájával szöget zárnak be, ezért keresztezik öket. A kentaurok elhajló pályájának eredménye, hogy a külsö bolygókat (Uranusz, Neptunusz, Plutó) összeköti a Sorsbolygókkal (Szaturnusz/Jupiter), így teremtve karmikus tartalommal feltöltött kapcsolatot a téridö síkok között. A kozmosz felépítése nagyon logikus: ahogy a személyes bolygók, és a Sorsbolygók között, az Aszteroidák teremtenek kapcsolatot, úgy kötik össze a Sorsbolygókat, és a Kollektív bolygókat a Kentaurok. Mind az Aszteroidák, mind a Kentaurok hírvivök, személyes és kollektív sorsunkra derítenek fényt. Pholus a görög mitológia szerint, látszólag jelentéktelen boros hordó megnyitásával, végzetes eseménysorozatot indított el: egy mérgezett nyíl magát is halálosan megsebezte, miközben egy másik Kentaur segítségére sietett. Pholus az asztrológiában, a váratlan (Uránusz), véletlen hiba következményeként (Neptunusz), végzetes kimenetelü, de a lélek evolúciós szükségletét támogató (Plutó) események jelölöje lehet.

 Pholus 2018-ban a Neptunusz pályáját fogja keresztezni, az ellipszisen a Naptól távolodó irányban haladva, 2037 ben éri el a legtávolabbi pontját, megközelítve a Pluto/Orcus pályáját. A Kentaur ebben az évben ezért is lesz figyelemre méltó, hiszen befejezi azt a munkálkodását, mely az Uránusz (az újítások, a hagyományok megtörése) és a Neptunusz (illúzió, magasabb rendü szeretet) közötti dimenzió információjának közvetítésével zajlott.

A Merkúr/Pholus együttállás a Nyilas utolsó fokán jelölhet egy hirtelen, külsö esemény hatására bekövetkezett, tudati, metaforikus változást: hosszútávú céljainkban, szentségként tisztelt/bálványozott dogmatikus hitrendszerünkben. Figyelj arra, mi/ki az a "szentként" tisztelt gondolat/személy melynek tartalma megkérdöjelezödhet a napokban.