Telihold a Bikában

Vénusz amikor elindul a Nyugati Égen lefelé, majd egyesül a Nappal és egy hét múlva felbukkan a Keleti Égbolton nem sokkal a Nap felkelte elött - nos ezt a Vénuszt hívták a régiek Vénusz Lucifernek azaz fényt hozónak - ellentétben az Esti Csillag megjelöléssel mely Vénusz Hesperus.
— A Vénusz egy teljes ciklus alatt 8 éven belül, mely 13 Vénusz évnek felel meg 5-ször találkozik a Nappal, ezek a pontok az Égen az úgynevezett Vénusz Csillagpontok, melyek 8 évente hátrálnak pár fokot egy-egy zódiákuson belül.
Amire most ébredünk rá, az hosszú távon szolgálja majd biztonságunkat. Múlt és Jövö kiszámíthatatlan és viharos csatája ez a Telihold.

Amire most ébredünk rá, az hosszú távon szolgálja majd biztonságunkat. Múlt és Jövö kiszámíthatatlan és viharos csatája ez a Telihold.

A Bika Telihold minden évben a Skorpió havában történik. Akkor amikor itt, az Északi Féltekén rövidülnek a nappalok, és mind süllyedünk bele az egyre növekvö sötétségbe, szállunk alá a Mélységbe. Idén ez a Telihold nem sokkal azután történik, hogy a Nap átlép a Skorpióba, és rögtön szembe is kerül a Bika legeléjén hátráló Uránusszal. A Bika-Skorpió tengely az energiák befelé fordulására, Yin minöségünkre hangol át. A Telihold képletében Nap-Vénusz néz szembe a Hold-Uránusz párossal, kvadrátban az Oroszlán-Vízöntö tengelyen hátráló Holdcsomópontokkal. Egy fix kereszt a fejünk felett, ahol geometriai helyzetüknél fogva, a Vénusz (Telihold ura) most áll a Földhöz a lehetö legközelebb (inferior együttállás a Nappal), miközben az Uránusz (Telihold együttállás) most látható a lehetö legfényesebben az éjszakai égbolton. A keresztek - azaz kvadrátok kimozdító, felkavaró és változtatásra kényszerítö energia mintázatok, a fix jegyek sajátossága azonban leginkább a megtartás, a konzerválás, a változásra való kelletlen és olykor csökönyösen ellenálló válasz. Nehéz ezt a mintázatot érzelem mentesen megélni. Mély, felkavaró és kibillentö. A feladat nagy, hisz nemcsak az Égi páros (Nap-Hold) állnak most épp egymással szemben, hanem a karmikus tengely urai is (Nap-Uránusz). Múlt és jövö, Lélek és Szellem párbaja - az Anyag (Föld) perspektívájából. A jövöt (Felszálló az Oroszlánban) most az a Nap képviseli, mely frissen lépett be a Lélek alkimista üstjébe (Skorpió), és mely a hátráló és a Napba beolvadni készülő Vénusszal (Október 26.-án) áll együtt. Szerelmünk, a szerelemhez és harmóniához való viszonyunk bizonyára átég, átolvad, átalakul.

A Bika - Skorpió tengely a természet vad, kegyetlen és élet-halál kérdéseit feszegeti. Ez az, amikor a gyerek elöször érti meg, hogy a tojás amit megeszik tulajdonképpen egy leendö állat csírája, mely így elpusztul. A Bika azért is ennyire birtokló, mert látja, érzékeli és tudja, hogy minden múlandó, és bár könnyedén megvigasztalja a mesebeli sárkányoktól nehezen elalvó gyermeket - belül érzi, hogy ez az ösztönös gyermeki félelem valóságos, a halál (Skorpió) elkerülhetetlen. A Bika Telihold tehát összekapcsol bennünket az ösztönös, és eredendöen félelmekkel teli fizikai valóságunkkal: mitöl vagyunk biztonságban, mi lesz a túlélésünk forrása, milyen javaink vannak, és mi hiányzik. A képlet dinamikája azt sugallja, hogy arra építs ami belöled fakad, a saját szíved, a saját képességed és a saját jövö képed. Most senki nem akasztja a teli tarisznyát a válladra, Neked kell megsütnöd, Neked kell megvarrnod, és a tüzet (inspiráció) is Neked kell életben tartanod. Szaturnusz egy sextillel a Bakból támogatja ezt az önállósodási, individualizációs kihívást, melynek súlya erőt próbáló - érzelmileg visszaeshetünk múltbéli események (szívügyek, szerelmek, párkapcsolatok) feldolgozatlan szellemfájdalmaiba, gyötrelmes kesergéseibe, potólhatatlan veszteségeibe.

A Hold-Uránusz és Vénusz szembenállás viharos (amit a természet is követni fog - hisz Uránusz a Bikában tartozkódik), kiszámíthatatlan és elementáris erővel csaphat életünkbe. Egy pillanatra érezheted magad, úgy mint amikor a szomszéd házba becsap a villám és várod, számolod a villámlás és a dörgés közti pillanatokat, hogy vajon közeledik, vagy távolodik. Dolgaink, életünk részecskéi komplexitásukban sürüsödtek, a szálak egyre bonyolúltabbak lettek az elmúlt nyár alatt, hiába akarná a Bika Hold a dolgokat letisztázni és egyszerüsíteni, lehetetlen próbálkozás. Ami most történik az karmikus- azaz ok-okozati következménye tetteinknek (Holdcsomópont kvadrátok), kiszáradtunk, agyon ismételt mintáinkban elfáradtunk, az energia azért ráz fel, mert valami mást (Uránusz) kell elültetnünk (Bika) életünkben, de legföképp szívünkben (Vénusz).

Ha nem ébredünk, felébresztenek (Uránusz). Amire most ébredünk rá, amit most írunk át és felül, az hosszútávon szolgálja majd biztonságunkat (Bika Hold). A Teliholdnál felvonuló feszültségek egészen Október 31-ig elhúzódhatnak, amikor is újra bepontosul a Vénusz-Uránusz szembenállás, amely ennél a Teliholdnál még nem volt egzakt, de Szeptember elején már kaptunk belöle kostolót (Szeptember 12). A Teliholdas felvonulás csupán megrázó elöjátéka annak a jelentös fordulatnak melyet a Novemberi jegyváltások (Holdcsomópontok, Merkúr, Jupiter) kollektívan és személyesen is mozgásba hoznak majd.