Telihold az Ikrek 0°52 fokán

Bőr csillag DIY  - Photo: Bildschoenesdesign.de

Bőr csillag DIY - Photo: Bildschoenesdesign.de

Zizi, szétszórt és álomszerüen valótlan hangulat az égen. Kisérlet, kaland, meseszerü vágta a jövö és múlt kapujában. Bolygók a jegyek szélén, és uralomban. Erö, kiváncsiség és leszakadás. Mindez egy olyan jelenséggel kisérve, ahol a Hold a Pleiádokkal kerül egyvonalba az Égen. A Pleiádok jelentöségét itt most nem tárgyalom, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez az Égi 7-leánytestvér csillaghalmaz minden kultúrában ábrázolásra került, mutatva azt az Égi helyet ahonnan az egész emberiség származik, csillag otthonunk, elödeink és tudásunk fészke, az égi Életfa direkciója. A Pleiadokat körülvevö 3 “Nap” közül az egyik az a csillag, melyröl a régi írások, köbevésett ábrák, papiruszra rajzolt szimbolumok megannyiszor mesélnek, ahonnan Tudatosságunk táplálkozik, ahova olykor álmainkban asztrál utazással eljuthatunk, ahol tényleges gyökereink erednek. Akit érdekel az emberiség eredet kutatása ezen az oldalon több mint 40 földi “csillagtérkép” értelmezését megtalálja, mindegyike ugyanazzal az univerzális üzenettel…Egyedülállóan tiszta és egyértelmü szimbólumrendszerek, sorozatos egybevágóan logikus megfejtések, egy-egy beavatással felérö '“Aha” pillanat. Minden Tudás az Égen van…

ne hírdesd, ne kürtöld szét a “szerencsédet” - csak ízleld - és faragd át ehhez mérten életed apró részleteit
— A Telihold ura a Merkúr retrográd a Nyilasban
Photo by  Russ Ward  on  Unsplash  - A sok apró zavaros részletben is van Rend, érezz rá a Nagy Tervre, alakítsd át a mindennapjaidat, napról napra Igazságod tükrözödjön benne vissza Rád.

Photo by Russ Ward on Unsplash - A sok apró zavaros részletben is van Rend, érezz rá a Nagy Tervre, alakítsd át a mindennapjaidat, napról napra Igazságod tükrözödjön benne vissza Rád.

A Telihold az Ikrek legelején valami olyasmit mond: aminek most vége, ami most kiteljesedett (Telihold), “ezt” indítja útjára (Ikrek). A kérdés- melyre most e pillanat kezdetével nem fogsz választ adni (azért sem, mert a jegy elsö fokán történik a Telihold) : vajon mi indul útjára Benned? Pillanatnyilag csak azt érezhetjük, hogy sistereg a felfedezés kiváncsisága, a leszakadás és a kaland mámorosan vegyes érzésekkel keveredö nyugtalanító hangulata. A Telihold ura a Merkúr mely a Nyilasban retrográd, és egybeforrni készül a Nyilast uraló Jupiterrel, illetve a frissen Nyilasba lépett Nappal. Kvázi hármas együttállás a Nyilasban - a magasabb tudás, az ideák és tágabb összefüggések, a növekedés és felfedezés, a túlzások energiája. Az idén a Hold fázisai (Teliholdak és Újholdak) azért is nyernek nagyobb jelentöséget, mert a Felszálló a Rákban halad- melynek ura a Hold. Az idei év karmikus és kollektiv célkitüzései a Hold mozgásának megfelelöen hullámozzak majd át életünket, ahol érzelmi stabilitásunk, biztonságunk és belsö intim terünk védelme, a táplálás és anyaság, a család és nemzet kérdései válnak fókuszponttá. Ebben a hullámzásban minden tettünk, gondolatunk és érzelmünk arra a kérdésre akarna választ adni (mindenkinek saját tudatossági szintjének megfelelöen), hogy hol vannak a gyökereink, melyek a hagyományaink, és mi számunkra a család fogalmának egyedi individuális szószedete. A mostani Telihold megadja az első felütést ehhez: találd meg saját hitedet (Nyilas Merkúr), harcolj érte akár annak árán is, hogy leválsz és elárvulsz (Mars a Halakban kvadrátban a Telihold tengellyel), cselekedj cselekedet nélkül (Mars a Halakban), gondolkodj- de csak annyit beszélj amennyit feltétlenül muszáj, lehetöleg dogmáktól mentesen, tágítsd ki horizontodat (Merkúr retrográd a Nyilasban), higyj annak a hangnak mely legbelülröl súg Neked, (Neptun-Jupiter és Merkúr kvadrát) mert az lesz az Igazság melyet keresel. Filozófikus Teliholdunk lesz, sok-sok Életbe-vágóan fontos kérdésekkel, és eredendö gyermeki kiváncsisággal.

Az idei év karmikus és kollektiv célkitüzései a Hold mozgásának megfelelöen hullámozzak majd át életünket,
— Felszálló a Rákban - Leszálló a Bakban

A Pleiadokkal a Telihold szinpadán, valahol súgnak nekünk, az Igazságra akkor is rájöhetsz ha nem teszel érte mást, csak megnyilsz egy magasabb Tudatosságnak. Hazugságok leleplezödése, éppúgy mint álmok szertefoszlása és újak feltérképezése éppúgy várható lesz. Nem sokkal a Telihold után Neptun irányt vált: 6 hónapos hátrálása után megáll az égen és lassan ismét elöreindul a Halakban. A klasszikus asztrológia szerint a Halak ura Jupiter, jelenleg e két “uralkodó” kvadrátban áll egymással: az Igazság alacsonyabb “emberi” valósága, és a magasabb kollektív személytelen Igazság kerülnek kihívás alá, a kvadrát marsikus aspektus, szinte egész évben jelen lesz az Igazság keresésének spirituális harcszíntere.

Az Ikrek-Nyilas-Halak nagy változó T-kvadrát feloldó pontja a Szüzben van: önkorlátozó terheinktöl megszabadulva, praktikus megoldásokra van szükségünk, olyan “kapaszkodókra” - kaotikusan szétesöben lévö életünkben - melyek leföldelnek, és mindennapi szellemi táplálékfelvételünkre nyújtanak fenntartható keretet. Neked mi lesz ez? Egy új elfoglaltság, egy új életmód, egy új mozgás, egy új diéta, egy új napirend, egy új szokás, egy új kapcsolódás a természethez, az egészséghez? Neked miként valósul meg az Egész-séged, hogy leszel Egy az Ős-káoszban?

A nem szól szám, nem fáj fejem most többszörösen is igaz lehet, gondolkodj kétszer - a nagy igéretek, a nagy álmok most csak csendben készülhetnek el.
— Ikrek Telihold szemben Nap/Jupiter/Merkúr hármassal a Nyilasban

Az Egész lényege a “nem-elkülönülés”, azaz egyszerü és letisztult, ezért a Szűz földiesen spártai, sokszor mazochista. Mégis a jelenlegi energiák arra kényszerítenek, hogy a mára lecsupaszított igazságodat éljed, hogy még egyszer felülvizsgálhasd (Merkúr retrográd a Nyilasban- majd Skorpióban) milyen alap ideák mentén rendezed be a mindennapjaidat, hisz túl vagyunk a retrográd Vénuszon- most nemcsak érezned, hanem megfogalmaznod is szükséges lesz mi az ami számodra fenntartható és mi az amitől meg kell vállnod. A végén valahogy mindenki eljut a 6os Ház/Szűz lényegéhez: a jó Egész-ség a legfontosabb…hisz földi létezésünkben a szellem fuvarosa mégiscsak a testünk. Valószínűleg sokan küzdenek is e napokban testi jelenségekkel, a vírus és baktérium mutánsok támadásai egyre nagyobb mértéket öltenek, ezzel is behúzódásra kényszerítve a kollektívát (Rák Felszálló).

Az Ikrek Telihold változó jellege, és a hátráló Merkúr aspektusai fokozott rugalmasságra kényszerítenek. Jó ha megadod magad a törénéseknek és nem harcolsz Don Quihote módjára (Halak Mars), ne csak képzelődj, hanem alkosd is meg jövödet illusztráló viziódat, írj hozzá dialógusokat, legyen ez a kép élesen homályos, és homályosan éles: teret adva annak ami van és annak is ami lesz. Alkoss teret magadnak, válj meg önkorlátozó szabályaidtól, ne félj újra felfedezni önnön kiváncsiságodtól hajtott Álomországodat. Az év asztrológiai “legszerencsésebb” Napja idén November 26-án lesz a Nyilas 3°56 fokán, az a pillanat amikor Jupiter és Nap állnak együtt egy Jegyen belül, elvetve a következö év Tudás szintü ciklusának magját. Ez idén a viziók, a jövőt megteremtö és a növekedést támogató Nyilas jegyében történik! Légy bátor és rakd össze a nagy Tervedet - erről azonban jobb ha most még nem beszélsz, ne hírdesd, ne kürtöld szét a “szerencsédet” - csak ízleld - és faragd át ehhez mérten életed apró részleteit. A nem szól szám, nem fáj fejem most többszörösen is igaz lehet, gondolkodj kétszer is (Ikrek a kettőség jegye) mielött bárminek helyt adsz, a nagy igéretek, a nagy álmok most csak csendben készülhetnek el, ahogy egy imában megszületik a belső párbeszéd, ahogy a hó alatt az elsö virág.