Újhold a Skorpióban

Ha a nyár óta úgy érzed az életedet új pályára terelted, nos a November olyan lesz mintha a forgatókönyvedet újra iratnák Veled. Az Újhold, mely November 7-én a Skorpió 15°11 fokán olvasztja egybe a Napot és a Holdat, - üzenete röviden: Most nem adhatod fel!

A Rák Felszálló behúzódás, betakarózás, alámerülés, belsö elvonulás. Szükségünk lesz egy kis melegre, ölelésre, lágyságra - oly sok év keménysége, megpróbáltatása után …

A Rák Felszálló behúzódás, betakarózás, alámerülés, belsö elvonulás. Szükségünk lesz egy kis melegre, ölelésre, lágyságra - oly sok év keménysége, megpróbáltatása után …

Sem kétség, sem mások véleménye, sem szorongásaid, sem minden látszat, vagy valós esemény ellenére sem adhatod fel! A hónap alatt 5 jegyváltás, és 3 irányváltás lesz, ez egy olyan portfolió ahol nem lesz könnyü ahhoz tartani magunkat amit korábban elterveztünk, az újravizsgálás és pótvizsgázás egyaránt elkerülhetetlen lesz. A Skorpió Újhold már a November 6-án jegyet váltott Uránusz (Bikából visszahátrál a Kosba) és az egy órával korábban jegyet váltott Hold Csomópontokkal (Oroszlán/Vízöntöböl a Rák/Bak -ba) áll fel az Égen. Miként nincsenek véletlenek, ez a szinkronicitás igencsak elgondolkodtató. A hónapok óta tartó nagy fix kvadrát (Holdcsomópontok és Uránusz-Vénusz) egy pár óra alatt kardinális kvadráttá alakul, úgy, hogy szereplöi szinte egyszerre váltanak jegyet. Vajon miért akkor hátrál az Uránusz vissza a Kosba, amikor a karmikus tengely a Rák-Bak tengelyre vált? Mi az, ami miatt ennyire jelentös akaratunk forradalmiasítása, lendületünk újra-felvétele? Mi történik a következö 18 hónapban (2018 November 6. - 2020 Május 5,) a Rák-Bak tengelyen kollektívan és személyesen is- ami miatt ez a jegyváltás egy Skorpió Újholddal és Uránusz kvadráttal nyer hangsúlyt? Mi az, amit nem adhatunk fel? A válasz nagyon összetett, és annak is jelentösége van, hogy a jegyváltások, és az Újhold után pár órával lép a Jupiter (November 8.-án) saját jegyébe - a Nyilasba, egy hosszú és viszontagságos egy éves Skorpióban való tartozkodását követöen.

Vénusz-Uránusz oppozíció és Holdcsomópont kvadrát lényegében annak követelése, hogy a jövöt (Felszálló) értékeink (Vénusz) újradefiniálásával, átértékelésével és radikális irányváltással (Uránusz) fogjuk tudni csak felépíteni (Szaturnusz és Plútó a Bakban). A Rák (Felszálló)-Bak (leszálló) tengellyel a változás kényszere átterelödik a család/gyökerek/emocionális biztonságunk/intim belsö érzelmeink területére, és szembesít minket azon struktúrákkal, rendszerekkel, szokásokkal, kötelezettségekkel melyek a múltban müködtek, de most nem fognak, illetve szükségszerüen átértékelödnek (Leszálló). A kint és a bent, a mikrovilágunk és a makrovilágunk találkozása kap majd hangsúlyt, itt érint majd meg mindannyiunkat az éves eklipszek sorozata is. A Rák-Bak tengely urai a Hold és Szaturnusz határozzák meg a soron következö másfél év hangulatát is. Érdemes saját képletedben e két égitest viszonyát vizsgálni - hiszen kijelölik, hogy egyénileg hogyan kapcsolódsz a gondoskodás/védelem (Hold) illetve megtartás/megszorítás (Szaturnusz) principiumaihoz - azaz miként érint majd e kardinális váltás személyesen. Kollektíven mindinkább arra kényszerülünk, hogy a változásnak formát adjunk (Szaturnusz), miközben egyre nehezebb lesz azt a képzetet fenntartani, hogy “minden rendben van, a dolgok müködnek” (Bak). Érzelmileg (Hold) elöbb vagy utóbb megnyilnak a csapok, és megindul életünben a totális árvíz (Rák Felszálló), annak érdekében, hogy az újjáépítés stabil alapokon történhessen meg. Rák az alapok, amelyre a külsö világunk szerkezete támaszkodhat (Bak). A hangsúly most az alapokon lesz, - azaz lesz ahol a külsö szerkezet (munkánk, karrierünk, vállalati strukturánk, intézményi müködésünk, szabályrendszerünk, külvilágban felvállalt szerepünk és státuszunk stb) összeomlik, és felsejlenek a hiányosságok, elgyengülések, fenntarthatatlanságok- itt kellene a múltat elengedni. Lesz ahol behúzódni kényszerülünk, akár külsö zavargások, epidémiák vagy egyéb személyes okok miatt is. A mostani Skorpió Újhold már ennek üzenetét hordozza: felkészít arra ami az évszázad nagy találkozása lesz a Bakban (Szaturnusz Plutó együttálllás a Bak 20° fokán), talán ezért is aktiválja újra az Uránusz a Mars eröforrásait, hisz olyan harci eröre lesz szükségünk, melyet csak egy kardinális kvadrát gerjeszthet izzásig bennünk. A Rák a hazaérkezésünk, az a hely, ahol otthon vagyunk. Ami most változni akar életünkben, annak érdekében történik, hogy végre átöleljük magunkat és egymást, hogy végre kigyógyuljunk sok-sok év kényszeres szigorából, merev pózolásából, orvosoljuk “anya” hiányukat, helytállási kényszeredettségünket, megszabaduljunk attól a megfeleléstöl, melyet az apák, vagy a felmenök, vagy a fönökök, vagy egyéb külsö-belsö szaturnuszi szereplök által magunkra vettünk. A Rák vize feloldja a jeget, beomlik a szikla (Bak) és feltör a forrás: a lélek (Hold) igazi arca. Azért is kellett az elmúlt másfél évben az Oroszlán Felszálló rásegítésével Egonkon csiszolni, hogy ténylegesen magunkért vállalkozzunk, magunkat fedezzük fel, és magunk érezzünk rá arra amit szívböl szeretünk - legyen ez egy új hívás, egy új szerelem, egy új élethelyzet, egy új kreatív felfedezés, egy új frissen felfedezett önazonosság, akár egy új (nembeli) identitás. Az itt történt átalakulásunk, az új gyermek gyökereket kíván - ennek kell most otthont teremtenünk. Ami megszületett annak most építjük várát, fészkét, oduját. Ezért sem adhatjuk fel. Most avatódunk Élettervünk igaz és valós szintjén szülöjévé, most zúdul ránk Dharmánk (Felszálló) nehezebb része: fel is kell nevelni azt, amire ráébredtünk, amit magunkban eleddig felszabadítottunk.

Ami megszületett annak most építjük várát, fészkét, oduját.

Rák/Hold a nemzet is, politikailag a hatalommal való visszaélés kérdése állami szinteken is mind inkább felszínre fog kerülni, a hierarchiák megtartása egyre nehezebb lesz. Plutó és Szaturnusz átvonulása a Bak jegyén, irányban a Vízöntö felé, azt a globális viziót célozza meg, ahol az együttélések, közösségek az azonosan gondolkodás, egyenlöség, testvériség, kölcsönösség és a másság szabadsága mentén építik fel müködésüket.

Az Újhold képletében több égitest áll a jegy utolsó kritikus pontján, a következö hónapokban pedig több Holdciklus is a jegyek 0 fokán történik majd: a vég és a kezdet ér itt össze. Az Újholdat követö napon a Jupiter átlép a Nyilasba (ahol egy évig tartózkodik majd) - ez alapvetöen fejlödést megindító és beteljesítö energia, mégis jegybeli kvadrátja a Neptunnal a Halakban folyamatosan bevizsgáltatja majd velünk, hogy miben is hiszünk valójában, hogy mennyire látjuk értelmét annak amiben hiszünk, hogy mi is ténylegesen életünk eszenciális lényege. Spirituális iránytünkre hangol ha engedjük, ugyanakkor felnagyítja azt, amiben hiszünk - legyen ez álom, vagy szorongás, viziónk vagy rémképünk. A zenének, a hangzásnak, a belsö hívásnak, muzikalitásunknak növekvö szerepe lesz a jövö évben. Ha müveled azért, ha meghallod azért. Ne most csukd be füledet, az Újhold mindannyiunknak jövöt súg.