Vincent Van Gogh aspektus: Nap/Hold utolsó kardinális kvadrát

2018 április 8

Utolsó Negyed Hold a Bakban 18°CP24

 

Az Újholdat megelözö felzárkozó kvadrát Nap és Hold között, jelenleg kardinális tengelyt érint: Nap a Kosban, Hold a Bakban. Az Újhold (Nap-Hold együttállás) Április 16-án a Kos 26° fokán ér el minket. Ezt az aspektust Van Gogh aspektusnak is nevezik, a festö képletében a Nap/Hold 270° fokra voltak egymástól, élete jól példázta az aspektusra jellemzö tudatossági krízis helyzetet.  Ez az bolygó kapcsolat minden esetben alapvetö hitrendszeri válságot okoz, szembesíti az egyént azzal, hogy fejlödésének ezen pontján elméje duális tudatosságra nyílik meg: egyszerre lesz tudatában annak, hogy mindaz, mely körbeveszi, számára idejétmúlt, azaz leszakadni kész mindenröl mely lényét ezidáig kondicionálta; és annak, hogy elszakadása még nem történt meg teljességében, tehát lénye még mindig részét képezi annak, melyröl leválnia szükségszerü. Az ilyen jellegü  kvadrát, hatalmas intenzitású feszültsége, abba a légüres térbe vezet, ahol nincs biztonság, nincs járt út, nincs kivezetö asszisztencia. Ez út a semmibe, a végtelenbe, a bizonytalanba, az ismeretlenbe. És mert kondicionáltságunk elsődleges alapja a biztonságra törekvésünk (Bak-Rák kardinális tengely), ezért itt a legnagyobb kisértés is arra, hogy visszaállítsuk a múltat, azaz, ellenálljunk, és mégiscsak amellett döntsünk, amit már ismerünk, beálljunk a sorba...(Mérleg).

Zárójelben megjegyzem, a mai napra tett országos választás ezen kvadrát feszültséget használja ki kollektíven, ugyanis kevesen merik majd felvállalni tiszta igazságukat, annak felismerését, hogy nem egy kormányt kell megbuktatni, hanem életünkkel annak valóságosságát manifesztálni, hogy nincs szükség vezetettségre, amennyiben önmagadért, önmagad életéért vállalsz felelöséget, és értékeidet, morálodat a Föld természeti törvényeinek feltétel nélküli tiszteletéhez igazítod. A választás "kényszere" pont annak elismerése, hogy duális Tudatosságunk fél az ismeretlentöl. Egyetlen természeti népnek sem volt szüksége "politikára", demokráciára...az élet ciklikusságával vállalta a böség, és a szükösség okozta ismeretlent, a természettel való összefonódottságának közvetlen tapasztalásával pedig, minden pillanatban érezte a nála magasabb erők müködését. Az Életnek nincs szüksége Emberre. Az Ember ragaszkodik az Élethez, miközben magasabbnak képzeli magát minden más életnél, melyet lehet nem is ismer. Az Ember is csak az Élet egy kibontott, megfogant magja, a Tudatosság egy pillanatnyi geometriája.

Az Ürt (Halak) kerüljük, mert félünk a Káosztól, ezért látszólagos Rend-et (Bak) teremtünk, a természet törvényszerüségeivel ellentétes, felesleges, pazarló, és a hatalmat megszilárdító törvénykezésekkel (politika). Káosz minden, ahol a mi emberi Tudatosságunk nem fedez fel Rend-et, mekkora gögössége ez emberi létezésünknek...Az a Rend, mely világunkat müködteti, nem emberi. Ezért gondolatokkal, mentális folyamatokkal nem is megtapasztalható. Ehhez bátorság és hit szükségeltetik. Ez a kardinális Kos energiája, ez a közelgö Kos Újhold üzenete is...

Nem ahhoz kell bátorság, hogy elmenj szavazni, hanem ahhoz, hogy önmagad életéért felelöséget vállalj minden pillanatban, akkor is, ha ezzel a konszenzuson kivül rekedsz, nézeteiddel egyedül, azaz légüres térben maradsz. Önazonosságod látszólagos szilárd fenntartása, a könnyebbik út, a leszakadás, a kitaszítottságban való rendíthetetlenséged, morális érékeid felvállalása az ár ellenében is, a nehezebbik...

Ismerd fel, hogy nincs más törvény melyhez igazodnod kell, csak ahhoz melyböl származol, legyen a Természet a pártod, és pártfogoltad. 

astrolookbookComment