Hold-Vénusz-Mars Yod

A Yod aspektus az asztrológiában egy hegyesszögü háromszög, melynek talpán egy sextil köt össze két égitestet (Hold a Szüzben-Vénusz a Rákban), és mindkettö egy kvinkunx-al (150°) kapcsolódik egy 3. bolygóhoz (Mars a Vítöntöben).  A kvinkunx nehezen kibontható, "megélhetö" fényszög, mert 2 olyan égitestet kapcsol össze, melyek "összeférhetetlenek", azaz egymással semmiben nem azonosak, sem modalitásban, sem minöségben. Az 5 jegyre lévö jegyek bírkózása ez, a kapcsolat többnyire diszharmónikus, nevelö jelleggel bír, valamelyik energiának engednie, azaz együttmüködnie kell ahhoz, hogy a tanítás megérkezhessen. 

Bruno Munar i    Rák-Szűz-Vízöntő: semmiben sem hasonlatosak, mégis lehetnek egyensúlyban...

Bruno Munari  

Rák-Szűz-Vízöntő: semmiben sem hasonlatosak, mégis lehetnek egyensúlyban...

A mai napon, a Mars a Vízöntöben (Yod csúcsát aktiváló független akarat) kap némi kihívást a Szüz Hold-tól (praktikus - de nem önzetlen szolgálat, a "valamit valamiért"), Rák Vénusztól (érzékeny önérzet, sértődékenység, pénzzel, otthonnal kapcsolatos vágyak). Érezheted, úgy, hogy napi szolgálatod nincs összhangban elvárásaiddal, gördülékenynek hitt segítségnyújtásodat minduntalan megakasztja valami váratlan akadály. A Vízöntö számára nincs a Rák-Vénusz párosításnal unalmasabb és érdektelenebb minőség, ugyanakkor, a tanítás ebben éppen az, hogy uránikus "világmegváltó" ötleteinek legszilárdabb kivitelezöi is lehetnének akár, feltéve ha bizalmat szavaz nekik. Uránusz a feltétlen szabadság, Rák a feltétlen biztonság: amennyiben a szabadság vágya nem köt kompromisszumot a rendszert fenntartó határokkal, beletörik a Test (Rák a 6.. Ház a Vízöntötöl), mely nélkül azonban nincs Elme (Uránusz). A Rák védi a falakat, a Vízöntö lebontja azokat, az elöbbi befelé figyel, az utóbbi kifelé tör. Az energiák kiegyensúlyozásának lényege, hogy a szabadsághoz is szükség van támogatottságra, némi bizonyságra, egyik erö sem kerekedhet a másik fölé. Ugyanez megfigyelhető a Szüz-Vízöntö párosításban is: a Szűz praktikus, a Vízöntö filozófikus, bár mindkettö az elme energiája, a Szüz retteg, hogy nehezen öszeállt rendszerét valami megzavarja, nehezen nyitott az újításokra, elbizonytalanodik, fél, hogy összeomlik a Rend melyet alkotott. Ugyanakkor semmilyen változás nem fenntartható a Szüz alapos vizsgálata nélkül, a Vízöntö rebellis energiája anarchiába vezet, ha nincs a Szüz mely fenntarthatóságot, értelmet ad az öncélú lázongásnak. 

A mai napon összetüzések formájában megfigyelheted, hogyan alkot e 3 energia "egységet": a közlekedés jó helyszín lehet (Mars a Vízöntöben soförök személyében akik pillanatot sem várnak), a konfliktusok kezelésében szükség lesz érzelmi intelligenciára, együttérzö kompromisszumra. A Yod akár anya-lánya (Hold-Vénusz), vagy szerelmi háromszögek közötti feszültségek formájában is felszínre bukkanhat. A Hold azonban gyors mozgású, pár óra alatt kilép a fényszögböl, nem érdemes lázadozni...