Kardinális Kereszt

A Nap lényege, hogy minden növekedjék, minden virágozzék a Földön. Ha nem éljük Napukat, akkor nem vagyunk képesek azt a missziót sem betölteni, hogy örömünk teljék abban amit teremtettünk...A kardinális kereszt (Kos-Mérleg, Rák-Bak, azaz az 1-7 Ház, 4-10 Ház) azért kardinális, mert beindít, mozgásba hoz: életünk elrugaszkodásának alapja. Ennek a Házaknak a tanulmányozása egy képletben felfedi az egyénnek azon kondicionáltságát, ahogy önmagát a világban látja és láttatja, illetve szüleihez, családi gyökereihez, kapcsolataihoz viszonyul. A vízszintes tengely a "férfias/maszkulin" (Kos-Mérleg: Tűz-Levegö elem), a függöleges tengely a "nöies-feminin" (Rák- Bak: Víz-Föld elem). A két tengely kvadrát kapcsolata szimbólikusan a teremtés anyagi keresztje, a megtermékenyítés (Rák) általi teremtés az anyagban (Bak). A maszkulin a festö, a feminin minden más (ecset, festék, vászon, a gondolat, az érzés stb...) ami ahhoz kell, hogy egy festmény megszülessen. A férfias energia az impulzus, a nöies energia az impulzusra adott mindennemü reakció, a befogadás, kifejtés, megalkotás, kiegyenlítés, felvirágzás stb...A férfias energia elsödleges célja, hogy behatoljon (Mars), kinyissa a nöies energiát, aszisztáljon a Teremtés önmagát megalkotó folyamatához, azaz eljusson önmagához, felfedezze a benne szunnyadó, de az istenihez kapcsolódó (függöleges- nöies tengely) Önvalót.  Amennyiben ez az energia pl. egy párkapcsolaton belül nem tud kibontakozni, azaz a kapcsolat a tengely valamelyik oldalán "csücsül", - pl Mérleg/7Ház/Vénusz oldalán (minden rendben van kapcsolat, de nincs fejlödés), akkor a Kos/1Ház/Mars tüze kifelé fog terjedni, máshol talál magának fát melyet elégethet... Ez a férfias energia önmagába fordulása (Kos- magány - önfelfedezés, önreflexió), vagy torzított,  formában visszafejlödése, kifelé elhajlása, párkapcsolat bontása, és az új felfedezése. Azaz a kerék valamelyik irányba elmozdul: Mérleg a Skorpió  (befejezés, kapcsolat transzformációja) irányába, Kos a Bika (vágyak felfedezése, élvezetek stb)irányába. Ellenkező irányban -Kos a Halak felé: (titkos kapcsolatok, elvonulás, transzcendencia, önfelfedezés, illuzió stb), Mérleg a Szüz irányába (mindennapok, egészség-betegség, önmarcangolás, kritika, piszkálódás stb...) Ez a kereket megforgató dinamika logikája természetesen a Fix, és Változó keresztre is igaz lesz. 

Az élet: a keresztek (kardinális, fix, változó) krízisek, változások általi elmozdulása

Életünk dinamikája: az a törekvésünk, hogy visszaállítsuk a képzeletbeli (illuziórikus) egyensúlyi állapotot. 

A halál - megvilágosodás a keresztek alóli megszabadulás.