Nyári Napforduló, Nap a Rák 0°fokán

NauticalNell art prints : Kelly Stevens-McLaughlan,

NauticalNell art prints: Kelly Stevens-McLaughlan,

A Napforduló az asztrológiában az a pillanat amikor a Nap a Rák 0°fokára lép. Mit is jelent ez csillagászatilag, földrajzilag, kozmológiailag? Mi ünnepeltek a múltban az indiánok (Naptánc) ekkor, és más népek? Mi az amit ők tudtak , mi meg csak halványan emlékszünk?

A tropikus asztrológia a 6 fő irányra (észak-dél, kelet-nyugat, felettem/ÉG és alattam/Föld) épül. Ezt a 6 fő irányt őrzi nyelvünk a "hatalmas" szóban mely a népmesékben a Hatalmás...A teremtés 12-ben teremt (2x6 azaz Égi és Földi viszonylatban a 6 irány), és nem 13-ban.... vannak irányzatok, melyek azzal példálóznak, hogy a 12 jegy helyett 13 van...Az asztrológia 12 jegye nem azonos, (és soha nem is volt csak "átmenetileg"- i.sz 1.században, a Föld un. precessziós- azaz hátráló mozgása miatt), az Ekliptikát (azt a pályát melyen a Földröl nézve a Nap halad az Égen egy év alatt) érintő konstellációkkal- azaz csillagképekkel. Az asztrológia 12 jegye a 4 kardinális irányra épül, arra a 4 pontra ami kijelöli a vízszintes (Föld), és függőleges (Ég) tengelyt, és amely irányok a Nap éves mozgásának és a Földnek viszonylatában láthatóvá, megtapasztalhatóvá válnak minden évben.  Nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól (Ráktérítő: az északi féltekén, Baktérítő a déli féltekén). Az északi féltekén a nyári napfordulóig a Nap delelési helye az égbolton délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja (következésképpen a legrövidebb éjszakát). Ezért hívják Napfordulónak: azaz a Nap innentől fordul egyet: ezt szimbolizálja a Rák jegyének asztrológiai szimbóluma is: ♋

A legtöbb kultúra megünnepelte a 4 kardinális irány által kijelölt szakrális Nap pozícióját, ezek közül a Téli Napforduló (Fény születése, azaz Karácsony) az amely a keresztény kultúrában a leginkább fennmaradt, holott a másik három is minden évben elérkezik (Nyári Napforduló, Tavaszi és Őszi Napéjegyenlőség). Érdemes ezen visszatérő pillanatok szimbolikáján elmélkedni, és mélyebb értelmüket magunknak megfejteni. 

A nyári napforduló az északi féltekén június 21.-ére esik,  a déli féltekén pedig december 21-ére. A magyar népi szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához (éjjeléhez) kötődik. A nyári napforduló az északi féltekén a csillagászati nyár kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában számos ősi szokás kapcsolódik hozzá. Az északi féltekén ez a Nap ünnepe, innentől a Nap egyre lejjebb és lejjebb esik a horizonthoz viszonyítva, csillagászatilag ez a távolság a szélességi fok. Magyarországról nézve a nyári napforduló idején a Nap 66° magasan delel, 16 órát van fent.