Mars-Uránusz a Kos anarétikus fokán

Uránusz 7 éves Kosban járása végén a kilépését nagy durranással ünnepli. Marssal való találkozása a Kos utolsó fokán olyan mint egy dinamit - miközben Pallas a Mérleg utolsó fokán dekkolva próbálja a berobbanástól óvni a helyzetet. A nagy kardinális keresztet (Uránusz-Pallas-Leszálló -Felszálló) már egy ideje érezzük börünkön, életünk telis tele van szabaduló játékos jelentekkel ahol múltunk és jövőnk keveredik, és hol az egyikben, hol a másikban veszítjük el életfonalunkat. Mars közeledése az Uránuszhoz (találkozásuk Február 13-án pontosul a Kos 29°11 fokán) eldöntheti a dilemmát. Mars a kés, az akarat penge éles ösztönös kiáradása, az “Én - mint individuum” akadályok nélküli szabadsága, nincs helye a kompromisszumnak - helyette szabadság van mindenek felett.

Olykor lódulni kell akkor is, ha nem látjuk hova merre.

Olykor lódulni kell akkor is, ha nem látjuk hova merre.

Mars dilemmája, hogy nem látja a Másikat, saját jegyében ez a zabolátlanság többszörösen igaz lehet. Ugyanakkor Mars nélkül elvesznénk, mert nem látnánk az Én-t sem, ahogy a Mérleg elveszik abban a pillanatban, hogy egyedül marad és nincs kivel flörtöljön, beszéljen, kompromisszumokat kössön… Ők párban a párkapcsolati dilemmák alapmüveletei: az önnállóan vagy másokhoz igazodva, vagy a ketten de magányban.

A Holdcsomópontokkal (jelenleg Rák-Bak tengelyen) képzett kvadrát miatt a felfokozott marsikus lendület elvághatja a kötélhúzást egyszer és mindenkorra : nehéz lesz nem együttmenni a sodrással, mely minden esetben a személyes önkifejezésünket (Mars), másságunkat (Uránusz), és érzelmi biztonságunkat (Rák Felszálló) célozza meg ezen a héten - teszi ezt úgy, hogy hatalmas bástyákat döntögetünk saját és tágabb világunkban (Szaturnusz-Plutó-Leszálló a Bakban ) egyaránt.

A Kozmoszban Rend van. Mars nem azért találkozik az Uránusszal, hogy sisteregve lelocsolódjon egy pohár víz medrében, és puffogjon “sikertelenségében”. Mars azért találkozik a Kos felfokozott (anaretikus) konfliktusokat felvállaló fokán, - a rebellió , forradalom és különcség bolygójával- mert itt az idö: valaminek végérvényesen mennie kell az életünkben ahhoz, hogy felszabaduljunk múltunk terheiböl, hogy leomoljanak a falak (Bak-Szaturnusz) melyek érzelmeinket rabságban tartották, hogy kapcsolódhassunk gyökér fájdalmainkhoz (Rák-Hold), hogy megértsük (Uránusz mint a magasabb értelem) hol van valós talajunk, mire/kire építhetjük bizalommal, biztonsággal a következő 7 évünket …Uránusz a Bikába Március 7-én lép, és a Kosba majd csak 2094 ben tér vissza - sokan nem éljük már meg az új Kos ciklust - ennek a záróakkordnak ezért is van/lehet jelentösége.

A “tartsd féken magad” most nemigen használ. Persze lehet számolni (10ig nem lesz elég), meditálni (nehéz lesz), futni menni (jobb ötlet), telefont kikapcsolni (mindig jó ötlet). Az energia olyan eröket forgat meg kardinális jegyekben, melyek a változás felfütött generátorai. Pallas a Mérleg utolsó fokán sem lesz önmagában elég bölcs, hogy megállítsa a már megmozdított homokdüne leomlását. A kompromisszumot (ha szükég van rá) csak nagyon nagy fegyelemmel fogjuk tudni meghozni - és csak tudatosan. Nem a kompromisszumok ideje jött most el- ha igen akkor csak olyat érdemes megkötni, melyben új játékszabályok, új működési elvek, és új feltételek mentén szabhatjuk át életünket.

Az Idő az akarat szabad megnyilvánulásának lövi el start pisztolyát. Ami felgyülemlett most kiszabadul, ami megüresedik most felélénkül, és új impulzust, új motivációt kaphatunk.

Olykor lódúlni kell, akkor is ha nem látjuk a “merre a merre”-t.