A munka (Szűz) és szellem (Halak) kapcsolata

Ha csak tárgyakat alkot, ha csak gépeket épít, ha csak önmaga létét tartja fenn, ha csak saját vagyonát növeli, akkor nem kultusz, nem asa, nem emel a világ közös üdvén, s ezért üres, értelmetlen, hiábavaló, lényegtelen: nem termel aranyat. Csak munka.
— Hamvas Béla: Scientia sacra I.-1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya- 1. kötet (1943-1944)

Hamvas Béla így ír a munkáról :

Scientia sacra I.-1. rész
Az őskori emberiség szellemi hagyománya- 1. kötet 
(1943-1944))

A történeti ember tevékenységét munkának hívják; ez az a cselekvés, amelynek célja az Én fenntartása, növelése, hatalma, vagyona, dicsősége. Így lett a történeti korban a földművelés, a kereskedés, a katonáskodás, az államkormányzás, a nevelés, a tanulás, a tanítás is mind munka, így lett munka minden tevékenység, az egyetlen művészetet kivéve. A művészi tevékenység az egyetlen, amely a tevékenység eredeti értelmét megőrizte és megtartotta: szellemi szolgálat maradt, amely a világot szebbé teszi. Eredetileg minden munka művelés volt, és sohasem volt létfenntartó, még sokkal kevésbé egyéni nyereséghozó jelentősége. Ha a tevékenységből az eredeti művelői magatartás, a szakrális attitűd elvész, vele együtt elvész a tevékenység értelme is. Ezért kell, hogy a munka végül is értelmetlen maradjon. (…) Minden tevékenység ihlete az volt: a világot szebbé, igazabbá, nemesebbé, virágzóbbá, gazdagabbá tenni.

Ebben a filozófiai megközelítésben tisztán feltárul a Szűz-Halak párosításának dilemmája az Asztrológiában. A Szűz/6.Ház jellegéböl adódóan a munka háza, a mindannapos robotunk, az ismétlödö unalomig gyűrt tevékenyégünk, a szolgálatunk. Mint föld jegy kapcsolódik a Bika/2. Ház és Bak/10. Ház energiájához. Ebböl a kvalitás-azonos kapcsolódásból (trigonális - azaz könnyen átfutó) érthetö miként lesz az egyébként szellemi szolgálatra hangolt házból, létfenntartó (Bika) vagy nyereség-karrier céllal (Bak) végzett munka.

A Szűz/6os Ház magasabb rendeltetésű célja azonban az a szellemi szolgálat, mely tisztán szakrális-művészi-ihletett (Halak), azaz tisztán értelem nélküli - alázatos, egyszersmint a személyesen felüli - a világot jobbító szándékkal megtöltö. A Szűz rendteremtö képessége mögött az az eszenciális vágy lapul, mely a “rendetlen, összedobált, félig összetört, felbontott, szabálytalan, zavaros halmaz” -ából a Matériának, fáradságos és szorgalmas szolgálatával létrehozza a fénylö Arany tiszta ragyogását (Halak).

Ennek az alkimista - elválasztó és megkülönböztetö tevékenységnek a mesterfokra emelö aspektusa a Kos-Szűz és Vízöntő-Szűz kvinkunx (150°) kapcsolatával írható le. A Kos-Mars szenvedélyességének hőhatására eléghet minden értéktelen, felesleges, kiolvadhat a Szellemi szubsztancia- az Arany (Halak) a Földből (Szűz). A Vízöntö gondolati zsenialitása, és objektív vizsgálódása nem engedi, hogy a gerjesztet folyamat alábbhagyjon, újra és újra “belefúj” a tevékenység ízzásába, és lángra lobbantja a Szellem munkálkodását az Egyén alkimista műveletében. A Szűz (munka-tevékenység) és Vízöntő (közösség-egyetemesség) kapcsolatáról - ugyan teljesen más kontextusban de ezzel egybevágóan, így ír Hamvas Béla:

A tevékenységnek nem tárgyak alkotására, hanem a közös lét színvonalának emelésére kell irányulnia. Ha a tárgyak alkotására vonatkozik, akkor a kultúra, ami e tevékenység eredménye, csak külső és tárgyi; abban az esetben a tevékenység csak munka; akkor a tevékeny személy csak az egyéni Én, s a cél az Én fenntartása, a vagyon és a hatalom. Ha a tevékenység a közös lét színvonalának emelésére irányul, akkor az eredmény egyetemes; akkor a tevékenység kultusz; a tevékeny személy az egyetemes ember; a cél a világ eredeti rendjének helyreállítása. 

Egy képletben a Szűz/6. Ház-Halak/12. Ház kapcsolódásának feltérképezésével feltárható az Egyén alkimista műveletének mibenléte, a Prima materia kiolvasztásának, kikristályosításának érdekében tett eröfeszítései és megpróbáltatásai. Egyéni evolúciónk szempontjából talán a legizgalmasabb, de legnehezebben megismerhetö rejtett birodalmunk ez…A cél mindenkinél ugyanaz: létezésének szent kertjét megépíteni (Szűz), és eredeti (isteni) állapotát ily módon elérni (Halak).

astrolookbookComment