NAPI LOOKBOOK Plutó retrográd

A dünék sajátossága, hogy nem szolgálnak referenciaként, hiszen állandóan változtatják alakjukat. A sivtagban nincsenek fix pontok. A sivatag lénye istenhez hasonlatos, délibábos akár hiedelmeink arról amit igazságnak vélünk, formanélkülisége csapdába ejti az elmét, mely folyton referenciákba kapaszkodik - csakhogy létezését igazolja.

A dünék sajátossága, hogy nem szolgálnak referenciaként, hiszen állandóan változtatják alakjukat. A sivtagban nincsenek fix pontok. A sivatag lénye istenhez hasonlatos, délibábos akár hiedelmeink arról amit igazságnak vélünk, formanélkülisége csapdába ejti az elmét, mely folyton referenciákba kapaszkodik - csakhogy létezését igazolja.

Isten nem valamiféle rögzített dolog, nincs olyan fix pont ahova megérkeznétek...(...) az igazság nincs idöhöz kötve
— Krishnamurti

Ma este 9 elött nem sokkal, Plutó megáll az Égen, hogy elinduljon lassan hátrafelé a Bak 23°09 fokától egészen a a 20°38 fokig, Október 3.-án indul majd ismét elöre. Április 30-án a Szaturnusz is követi, hónapokig mindkét karma bolygó hátrál a Bakban, a Szaturnusz eközben háromszor eléri a Leszálló Holdcsomópontot is (Május 20., Június 23 ., és Szeptember 15.-én). A Bak archetípusa a Rend melyben élünk, melyet magunk köré szerveztünk, melyben szabályaink szerink élünk, és melynek fenntartásában egyre kevéssé van erönk, befolyásunk, és hatalmunk - a külsö világ összedölöben, a benti Rend átalakulóban. Új szabályok, új Rend születik mind odakint, mind idebent.

Április egy fordulópont, a következö hónapok megmutatják, miben változtunk és mitöl szakadtunk le végérvényesen. Nem szokványos retrográdok a fenti állások, hiszen a Holdcsomópontok is érintettek - nemcsak a Holdé, hanem e két bolygó Leszállója ugyanezen a ponton a Bakban van. Többszörös kiegyenlítödésnek vagyunk tanui,- vagy mi tartozunk vagy nekünk tartoznak. A Bak a hierarchiák és a státusz, elkötelezödések és felelöségek jelölöje is. Plutó a hatalom - ahogy elindul hátra belsö folyamataink külsöleg is megnyilvánulnak: hol állunk a hierarchiában, milyen a viszonyunk a státuszhoz, milyen kötelezettségeket vállaltunk a múltban - mindez valóságosan behajtódik rajtunk, és általunk. A Leszállóval való találkozása e két bolygónak (Plutó és Szaturnusz) feltérképez és összekapcsol múltunkkal, származásunkkal és családi struktúráinkkal. Elkerülhetetlenül lezárul egy karmikus kör, megszünnek kapcsolódások melyek nem szellemünk szerint valók, újraértelmezhetjük szerepünket a kisebb és tágabb társadalmunkban egyaránt.

Egyedül, segítség nélkül növünk fel

Amikor egy bolygó retrogád, földi perspektívából vizsgálva - szembemegy saját evolúciós pályájával, más törvények szerint dolgozik fundamentális Égi energiájával. Szembemegy a többi bolygóval is, irányát tekintve a Föld primér napi mozgásának megfelelöen halad az Égen, az Égi törvények helyett átmeneti ideig a Földi valósághoz igazodik. A valóságban mérettetödnek meg azok az átalakulások, melyeket eleddig belsö munka árán önmagunk elött feltártunk. Most egy kicsit olyan lesz, mintha egy sivatagban iránytü nélkül kellene megtalálnunk a legközelebbi oázist. Egyedül, segítség nélkül növünk fel - viseljük következményeit múltbeli cselekedeteinknek, mulasztásainknak, elodázásainknak, kényelmességeinknek, idejétmúlt vágyainknak, túlhaladott biztonsági intézkedéseinknek. És ahogy egy sivatagban sincs más “fix” pont csak az Ég, úgy mostantól öszig sem nagyon lesz kapaszkodónk - önerönkre támaszkodva, rendületlen lépésekkel kell hinnünk abban, hogy nem szárad ki bennünk az élet, nem fogy el fényünk, és nem apad el ambíciónk. Ez a pár hónap a rendíthetetlen gyakorlás idöszaka lesz, még akkor is ha a gyakorlatban a Bika hava (melybe a Nap pár napja lépett) a természet buja megindulása, kitárulkozása, és életet hirdetö gazdagsága. A Bak stellium józanságra intö jegybeli trigon kapcsolata a Bikával segít abban, hogy eröfesztéseink mellett talán olykor lehessen kellemes élményünk is - az a megérdemelt pihenés, terülj asztalka, mely egy hosszú nap után lelkesít és kiemel a hétköznapok teljesítmény kényszeréböl.