NAPI LOOKBOOK: Plutó és Leszálló Holdcsomópont a Bakban, Mars sextil Chiron

Nincsenek Mások
— Ramana Maharshi
A Víz sziklát gyöz: Plutó - mely kozmikus erövel szemben érezhetjük leginkább hatalmunk elvesztését, a nagyobb erők müködésének fennhatóságát - lassan de könyörtelenül faragja sziklaszilárdnak hit ragaszkodásainkat, vágyainkat, egyszersmint egonkat. Általa fénylik fel az Önvaló - a gyémánt a föld alól…

A Víz sziklát gyöz: Plutó - mely kozmikus erövel szemben érezhetjük leginkább hatalmunk elvesztését, a nagyobb erők müködésének fennhatóságát - lassan de könyörtelenül faragja sziklaszilárdnak hit ragaszkodásainkat, vágyainkat, egyszersmint egonkat. Általa fénylik fel az Önvaló - a gyémánt a föld alól…

A Leszálló Holdcsomópont a Védikus asztológiában (Jyotish) a kettévágott Sárkány farka, energetikailag Mars jellegü, a hellenisztikus asztrológiában Szaturnusz minöséggel bír. Akárhogyan is, abban egyetértenek a különbözö rendszerek, hogy “malefic” azaz “ártó”, valami olyan energiát hordoz, mely korlátoz, hátráltat, visszahúz és múltunk elengedésére tanít. Az Alvilág ura -Plutó - együttállása ma pontosul be az Égen, ezzel a karmikus találkozással, egyfajta “klimax” pillanatát éljük az elmúlt évek (2008 óta jár a Plutó a Bakban) átalakulási folyamatainak. Amennyiben állnak Radixunkban égitestek a kardinális jegyek 21-23 fokain (Kos-Rák, Mérleg-Bak) - bizonyára meg is “érezzük”, ezeket a nem mindennapos találkozásokat - ugyanis a Plutó után a Szaturnusz is együttállásba kerül a hónap végén a Leszállóval. Szép metafórája a kozmikus rendnek, hogy e nem mindennapi találkozások az év legtüzesebb, legbeindítóbb Kos Újholdjával esnek egybe. Az Új megszületésének végsö mozzanata múltunk tudatos elengedése.

Az elengedés nem minden esetben fájó - az együttállás felszólítás arra, hogy itt az idö karmikus adósságaink visszafizetésére, de az is lehet, hogy nekünk fizetnek mások vissza - fegyelmünk és szigorunk kiengedésére, érzelmeink öszinte felvállalására, árnyképeink levadászásaira, akadályozó félelmeink kipárologtatására, testi -lelki - szellemi detoxikálódásra. Ahol képletünkben a Plutó áll, ott hatalmi harcok dúlnak bennünk, gyakoribb azonban, hogy ezt kivetítjük, és a “külvilágunkkal” játszuk le belsö eröink - elleneröink összecsapását.

Amikor Ramana Maharshi tanítványai mások felöl tudakozódtak, pusztán annyit válaszolt: Nincsenek Mások.

A karma szigora ezért is könyörtelen, itt értjük meg, hogy amit másokkal teszünk magunkkal tesszük, amit másokért, vagy mások ellen teszünk azt is magunkért, és magunk ellen tesszük. Plutó találkozása a Múltunkkal nem a csata elvesztése, hanem Diadalunk, a Purgatórium utolsó üstje, egy Felvonás nagy lezárása, az Igéret, a megtisztulás.

Tudni kell azonban, hogy bár ma (este 9:16 kor) pontos ez az együttállás, a bolygók jelenleg lassítottak az égen, mert Áprilisban mind a Jupiter (Április 10.), mind Plutó (Április 24.), mind a Szaturnusz (Április 29.) elindulnak hátrafelé (retrográd mozgásba kezdenek), azaz hónapokig orbiszon belül áll majd mind a Plutó, mind a Szaturnusz egymással is - és a Leszállóval is. A folyamat tehát nem “korlátozódik” a mai napra - egészen 2020 Januárjáig hatással lesz mindannyiunkra…

Érdekes megfigyelni, hogy a Leszálló Holdcsomópont hátráló mozgásának gyorsabb sebessége miatt, hiába a Plutó tolatása - még egyszer már nem találkoznak, - ellenben a Szaturnusz háromszor (Április 30.- Július 4.- Szeptember 28.) is együttáll majd a Leszállóval. Ez mintha azt sejtetné, hogy ez a mai találkozás elégséges ahhoz a plutonikus eseményhez, mely minket új pályára képes emelni. Elég masszív, elég alapos, és elég mély - az Alvilág istene nem kíván tölünk több áldozatot - elvégeztetett. A szaturnuszi átvonulás annyiban lehet nehezebb, hogy nemcsak a pszihénk mély bugyraiban játszódik le, hanem látható világunkban is testet ölt, megvalósul, formát nyer -ezért gyakrabban e szaturnikus tanítások azok, melyeket konkrét korlátozásként, megfosztásként, és hatalomvesztésként élünk meg. Kinek mely életterületén: amely házat a Bak jegye ural.

Személyes példával illusztrálva a fentiek mozgásterét: a Bak jegye képletemben a 3-as házat uralja. 2008 óta, sehova nem, vagy nagyon elvétve és röviden utaztam (azt megelözöen folyamatosan a nagy világban jártam keltem - tehát nagy volt a kontraszt) - ha igen, azt korlátozásként éltem meg, autómat családi okokból vissza kellett szolgáltatnom, hónapokig és évek alatt többször is autó nélküli életet gyakoroltam, testvéremmel és szűk környezetemmel korlátozott kapcsolatom alakult, alapvetö kommunikációs csatornáim elakadtak, bezárultak, ellenben kiterjesztett felelöséget, önfegyelmet kényszerültem vállalni ezeken a területeken, számottevö időben és elmélyülten tanultam (3-as ház, és Plutó-Szaturnusz tranzitok egyben) - gyakoroltam a fegyelmet, az önkorlátozást, félelmeim legyözését, a párbeszédet önmagammal, az önismeretet. Plutó átfésülte - átfésüli a teljes Elmémet (3 as Ház)- nem hagy ki egy területet sem, egy bugyrot sem - mindenhova elér, mindent feltár. Őszintén várom, hogy 2024 - ben végre elhagyja ezt az életterületet - és bár a Vízöntö jegye is szaturnikus - azaz van hasonlóság a Bak jegyével - mégis levegösebb, szellösebb, kötetlenebb, szabadabb. Addig azonban még hátra van 4 hosszú év átalakulása - a Bak jegyének utolsó harmada - az Opus Magnum fináléja.

Az Ikrek az a tavaszi szél, mely virágról virágra szállítja a virágport, új és új tájjá alakítja a sivatag homokját, mely a felismerhetöt egy pillanatra megragadja majd ugyanazzal a lendülettel el is engedi

Az Újhold ura - a Mars, ma egy harmonikus kapcsolatba kerül a Chiron-nal. Lelki szintü átalakulási folyamataink (Plutó) lehetöséget nyújtanak identitásunk (Chiron a Kosban) gyógyítására is. Mars az Ikrekben beszédes és tevékeny, jövös-menös és kiváncsi. Maga az Ikrek jegybeli kvinkunxban áll a Bak jegyével - a nagyon más energia, a megismerés és feloldás nagyon bizar egyvelege - tudatosságra és a másság elfogadására nevelö fényszög. Karmikus fordulópontunk pillanatában, múltbeli Én képünk és az Új ember minösége nagyon más “lények”- úgy tűnik mintha köszönö viszonyban sem lennének egymással - mégis a gyógyulás (Chiron) záloga gyermeki énünk elfogadása, a játékosság, a könnyedség, a humor - mely a Bakban zajló nagyon is komoly események kontraposztja. A Bak komolysága mögött az a feszültség van, hogy identitásunkat (Kos) meg kell védenünk (Rák). Ha felismerjük, hogy miután a Plutó már javarészt lebontotta várunkat, nincs mit védelmezni, ami maradt az törhetetlen, örök és önmagától létezö - akár szerkeszt maga köré az ember strukturát (Bak) akár nem.

Az Ikrek Mars arra hívja fel a figyelmünket, hogy nehéz és súlyos helyzetekben, találékonyságunk és felfedezö kedvünk az, mely kötelet dob a bennünk fuldokló egónak. Arra tanít, hogy ha minden Én, akkor akár lehetek bohóc is - az az önfeledt bizalom és könnyedség, mely a szikla szélén húzódó ösvényen tart, akkor is, ha lábad alatt a kövek sodródnak a mélybe. Az Ikrek az a tavaszi szél, mely virágról virágra szállítja virágport, mely új és új tájjá alakítja a sivatag homokját, mely a felismerhetöt egy pillanatra megragadja majd el is engedi, a köztes lét átmenetisége, valótlanul kötetlen szabadsága. A Bak minöségek átfésülésének karmikus pillanataiban nagyon is gyógyítóak ezek az energiák - éljünk velük!

Neked hogyan köszönt be a Plutó-Leszálló együttállás a napokban? Mit éreztél meg belöle? Milyen félelmeidre láttál rá, engedtél el? Miként körvonalazódik Benned az Új Ember? Hogyan integráltad az Ikrek Mars példáját? Megoszthatod tapasztalataidat a lenti kommentben…