Vertex és Anti Vertex

af7150a34d84ee430c050ae9e15f78b8.jpg

Az aztrológiában többnnyire körök –elliptikus pályák metszetei jelölik ki a legérzékenyebb, - ezáltal legfontosabb pontokat. Az Aszcendens például, az Ekliptika (A Nap látszólagos útja az Égen) és a Horizont keleti (felkelö) metszéspontja. A Vertex ennek logikáját kisérve: az Ekliptika, és a Függöleges „Horizont” (prime vertical) nyugati metszéspontja. Vannak asztrológusok akik ehhez a ponthoz kapcsolják a sorsszerűen bekövetkezett eseményeket, mindazt amire nincs rálátásunk, és nem tudunk befolyásolni. Ez a pont a képletben felfogható az Aszcendens poláris párjának is, jegybeli és házhelyzete alapján utal arra, hogy az adott életben milyen képességeink kimunkálására tettünk hangsúlyt, karmikus vállalásaink milyen belső motivációval bontják ki értelmüket. Geometriailag a Vertex pont mindig képletünk nyugati felére eshet , ezért a horoszkóp függöségi, és mások által irányított részével hozható kapcsolatba (5-8 ház). Olyan minöségeket, képességeket és feladatokat jelöl ki számunkra, melyeket életünk szereplői (mások) sürgetnek, felébresztenek, kikényszerítenek. A Vertex ilyen értelemben egy Sugárenergia, mely fenntartja a lélek evolúciós programját, és végsösoron  általa munkálódnak ki az adott jegy /ház minőségének megfelelő karakterisztikái, -  fizikai, asztrális és mentális testünkön keresztül.

A Vertex, mind a radix (születési) képletben, mind progressziósan akkor aktiválódik, amikor pontos tranzit fényszög éri, érzékenyen reagál az adott égi állásokra. Harmonikus fényszögek esetén, külső események, vagy személyek formájában (sorszerüen) kapunk inspirációt a jelzett értékek irányába, diszharmonikus aspektusok nehezítik, ugyanakkor tudatosítják a Vertex által kijelölt feladatokat.

 

Vertex a Kosban

Feladatunk megtanulni a vészhelyzeteket egyedül, bátran felvállalni, és gyors döntéseinkkel megoldani, mások segítségére sietni. Az Anti Vertex a Mérlegben jelzi, hogy e feladat alól ki szeretnénk bújni, legszívesebben mások segítségére hagyatkoznánk. Mégis életünk körülményei arra fognak ösztönözni, hogy fokozabban vállajunk magunkra vezetöi, feladatmegoldói . ösztönzői szerepet. A hirtelen jött helyzetekben, melyet a Vertex pontot ért tranzitok generálhatnak, nem lesz idő a mérlegelésre, sem másokra várni: önálló szerepvállalás lesz a kihívás.

Vertex a Bikában

Feladatunk másokról leválni, mind anyagilag, mind támogatottságilag. Felismerni önmagunk értékeit, és arra építkezve kialakítani külsö belső biztonságunkat, önképünket. A függöségek ára mindig a lekötelezettség, ebben a jegyben értjük meg, mi is az igazi biztonság (független erös énkép), és hogyan érhetjük el (anyagi és szellemi függetlenség). Az elengedés a fő témánk itt: tudnunk kell a dolgokat (vágyaink, sóvárgásaink)  esszenciális magjukká redukálni, csökkenteni. Tartozásainkat (mind anyagi, mind szellemi értelemben) itt kényszerülünk kiegyenlíteni, minden tehertöl megszabadulni -, a bonyolultból az egyszerüség felé kell fordulnunk. Életünket, vagy mások életét azáltal segítjük, hogy nem fokozzuk a kölcsönös függöségi láncolatot, úgy élünk ahogy gondolkozunk, és úgy gondolkozunk ahogy élünk. Értékeinket felvállaljuk, és materializáljuk.

 

Vertex az Ikrekben

Feladatunk a tanítás, gondolataink megnyilvánítása, tényszerü alátámasztása. Olyan élethelyzetekbe kerülhetünk, ahol fokozottabban lesz számunkra kihívás rugalmasságunk fenntartása, és párhuzamosan, egyszerre több dolgot kell koordinálnunk, felügyelnünk. A rugalmasság, alkalmazkodó képesség itt azt is jelentheti, hogy el kell tudnunk fogadni, mások véleményének, akaratának hirtelen megváltozását. Lehetnek olyan életesemények, ahol bizonyítanunk kell tudásunk részletes megalapozottságát, nem lesz elégséges általános igazságokat (Nyilas Antivertex) kinyilatkoztatni, hangoztatni. Olyan szellemi csatározásokba keveredhetünk, ahol meg kell tudnunk védeni álláspontunkat, elméletünket a valóságban is hitelesíteni. A valódi – kipróbált tudás – válik hatalommá kezünkben.

Vertex a Rákban

A Rák jegye hagyományosan a családhoz kapcsolódik,de saját és mások érzelmei, a tömeg trendek, a média, és az Egyetemes Tudatosság is csatolható ehhez a jegyhez. Feladatunk lehet a médiával való kapcsolat felvétele, mások (családunk) érzelmi életének orvoslása, rajtunk kivülállók igényeinek táplálása, kielégítése. Lehetséges, hogy sorsesemények figyelmünket fokozottabban fordítják a nöiség, nöi értékek, nöi témák felé. Kihívásokat kaphatunk a közösségi élet felöl is: az innen érkezö nyomás kényszeríthet minket együttmüködésre, együttgondolkodásra, együttérzésre. Az élet nem engedi, hogy autoritásunk, érzelmi függetlenségünk megtartsuk (Bak Antivertex), szükség van érzelmi érintettségünkre, nem mehetünk el mások mellett, gondoskodnunk, védelmeznünk, óvnunk kell a minket körülvevöket.

Vertex az Oroszlánban (5. házban)

Kreativitásunk, önkifejezésünk, önerönk kerül fókuszba. Ebben a Vertex helyzetben evolúciós szükséglet az individuum tökéletesítése, nemesítése. A személyes elismertség irányába tett eröfeszítések kerülhetnek előtérbe: fel kell hagynunk azzal a hajlamunkkal, hogy szívesebben elhalványulnánk, beolvadnánk egy közösség, csoport árnyékába (Vizöntő Antivertex). Emberi kapcsolatainban a személyes érintettség, véleményünk személyessé tétele lesz fontos, a mindenáron objektív, semleges nézőpontunk fenntartása kaphat kihívó helyzeteket.

Vertex a Szüzben (6. házban)

Rendet kell tudnunk teremteni ott ahol káosz uralkodott el. Gyakorlati, hasznos, a mindennapokban alkalmazható segítséget kell nyújtanunk másoknak: ez a Vertex helyzet arra kényszerít minket, hogy hasznos tagjává váljunk közösségünknek, praktikákkal, tanácsadással járuljunk hozzá a közjóhoz, fokozottabban figyeljünk az élő természetre, feltárjuk, védelmezzük, gyakoroljuk és beépítsük életünkbe a természet örökös törvényeit. Szolgáljunk úgy, hogy közben ne váljunk szolgává.

 

-------folytatás hamarosan------