Rák-Bak Holdcsomópont- jegyváltás

A nevetés nem a sírás hiánya, hanem a vasszigor felolvadása az élet vizében.

A nevetés nem a sírás hiánya, hanem a vasszigor felolvadása az élet vizében.

Idén, November 6-án vált a Holdcsomópont tengely jegyet. A Holdcsomópontok megközelítőleg 18 hónapot időznek egy-egy jegypárosban. A Hold az ekliptikához képest 5° fokos dőlésszögben kering a Föld körül - együttesen a Nap körül. Ez az enyhe szög lesz az, amely miatt a két ellipszis metszi egymást a térben. Hold és Nap pályájának metszéspontjai a Lélek és a Szellem karmikus találkozásainak láthatatlan, de annál erősebb karmikus energia pontjai - a Földröl nézve (Test). A nyugati asztrológia sokáig nem foglalkozott ezzel a “láthatatlan” nem anyagi, nem égitest által megjelelölt ponttal. A Védikus asztrológiában a Rahu-Ketu - a Sárkányfej és Sárkányfarok karmikus jelentéssel bírnak, de legtöbbször negatív, sorsszerü és életünket hátráltató, nehezítö körülményekkel megterhelö minöségben mutatkoznak meg, az egyébként jobbára determinisztikus kifejtésekkel operáló indiai elemzésekben. Az evolúciós asztrológiában nemcsak a Leszálló (Múlt), és a Felszálló (Jövö) Holdcsomópontok bírnak jelentőséggel, hanem azok urai is, illetve az általuk összekapcsolt más égitestekkel alkotott fényszögek is.

18 havonta a tranzit Holcsomópontok jegyváltása áthangolja a kollektív energia mezöt, átcsoportosítja a karmikus feladatokat és lezárandó területeket. Személyes képletedben a mostani jegyváltás ott érint, ahol Rák (Felszálló)- Bak (Leszálló) tengelyeden égitest vagy bolygó, vagy meridián áll. A Leszálló olyan energia mintákat hordoz melyek már nem müködnek ebben az életben, kimerültek, sokszor és sokféleképpen ismételtük a jegy, és a ház adta lehetöségeket, próbákat, a tapasztalat nem kíván több kiegészítést, ez a járt út, ahova szívesen visszamennénk- mert ismerös. Mégis, az adott életben a Felszálló (és annak ura) jelöli ki azt a tapasztalási mezőt, ahol fejlödésünk tovább szárnyalhat - akkor is, ha ez a járatlan út sokszor nehezen akar életünkben kijelölödni, mert rendszerint leragadunk a Leszállónál, és vonakodunk az ellenállást magunkban megtörni. Az energia lényege azonban a konstans evolúció, ezért ha nem tudatosan mozdulunk ki a Felszálló írányába, vagy nincs olyan égitest mely segítségünkre lenne (esetleg együttáll a Felszállóval), ilyen esetben sokszor külsö események kényszerítö, kimozdító és katartikus élménnyel párosuló hatásai alá kerül életünk evolúciós kibontakozása. A Leszállót nézhetjük rossz családi öröklött mintának is, szokásaink halmazának, megoldatlan karmának, a Felszállót pedig az orvosságnak, mely kigyógyít minket olyan dolgokból melyek már nem müködnek, nem okoznak örömet, és nem szolgálják fejlödésünket sem.

A most születő gyermekek már az új karmikus tengellyel születnek, azaz Bak Leszállóval és Rák Felszállóval. A Bak Leszálló (vagy 10-es Házas Leszálló) szülöttjei számos nehézségen, megpróbáltatáson átesett lelkek, megtanultak keményen küzdeni célokért, ambiciójukat a világban manifesztálni, akár annak árán is, hogy érzelmileg elszigetelödtek, emócionális testüket nem nevelték fel. Ők azok a gyermekek (köztük saját fiam is) akik kiállták a próbát, akik megedzőttek, vas szigort kiálltak, akik összeszorított foggal átverekedtek nehéz élethelyzeteken, akik bírják a dermedt északi szelet - és akik nagyon, de nagyon elfáradtak - és akik nagyon, de nagyon haza szeretnének érni végre. A Bak Leszálló egyfajta sztoikus kiképzö tábor - ahol a nyomás és a felelöség a múltban olyan mértékü volt, hogy nem nyílt alkalom, sem idö arra, hogy érzelmi döntések szülessenek, egy harci készültség, ahol érzelemmentesen kellett nagyon is drámai helyzetekben (éhínség, háború) gyors döntéseket hozni, ahol nem volt arra sem magyarázat, hogy mikor kinek nyújtotta a kenyeret, kitöl vette el, és mentett vele többeket. A Bak Felszálló nagy árat fizetett az erő és az erény frontján: elnyomta a könnyeit, elfelejtette, hogy vannak érzelmei, nem tudja, hogy megengedett pihenni, hogy nincs mindig hajsza. Ezek a gyerekek, már csecsemőként is megfáradt öreg bölcsek a tekintetükben: elcsigázottak a teljesítésben, - azért jönnek, hogy öleljék őket, hogy megnyíljanak, hogy átadják magukat érzékenységüknek , hogy testi/lelki gyengeségeiket ne szégyeljék, hogy lehessenek sirós picsogósak is olykor - és hogy mind ezért mégsem aláztassanak meg…Nagy teher a Bak/10es Házas Leszálló, melyet le kell raknia annak aki Rák Felszállóval született.

Tűzben edzödött kemény lelkek csoportja készül leszületni Földünkre, miközben mi, akik fogadjuk őket szintén átesünk a karmikus Csomópontok által sugárzott energiák integrálási kényszerének. A Bak Felszálló a csúcson elszigetelödött, és társaival/családjával/népével érzelmileg nem összekapcsolt “siker” ember. Ez a világítótorony szindróma: látják, de ő maga nem lát, valahol a magány karmáját készülünk gyógyítani a Rák Felszállóval: azt a magányt melyben egy egyedülálló többgyerekes anya is érezheti magát - hiába vannak körülötte: ő legbelül mégis egyedül van.

A következö hónapokban - minden külsö esemény ellenére (melyek nagy szigorral lépnek majd fel életünkben és a kollektívában egyaránt - hisz a Bak Leszálló ura, a Szaturnusz is a Bakban van együtt a Plutóval….) szükségünk lesz ölelésre, gyengédségre, behúzódásra, múltba tekintésre, elödeink segítségére, családi összefogásra, és talán igazi könnyekre is. Ez lesz gyógyszerünk a Bak Leszálló sok-sok megrekedt hideg, érzéketlen és szigorú müködésére. Az éhínség témája intenziven elötérbe kerülhet, a Rák fö funkciója a gyökerek táplálása, az érzelmek általi megtermékenyítés, a növekedés vízzel való locsolása, és életben tartása. A Rák az Anya, ezért az anyasággal kapcsolatos témák, és az Anya társadalomban elfoglalt helye (Bak), karrier lehetöségei, a család és a hivatása konfliktusai mind-mind fókuszba terelödnek.

Fel kell olvasztanunk sok- sok élet megfagyott, és lezárt emócionális vizét, sírás vagy esö: mindkettö az életet ébreszti fel téli álmából. Mint minden, most is magunkon kezdjük a gyógyulást, mi olvadunk fel, mely víz lassan összeér másokéval , ily módon gyógyulhat ki világunk sok évezred viszontagságából. A következö 18 hónap mottója: engedd meg, hogy gyenge lehess, öntözz, hogy öntözzenek, táplálj, hogy adassanak.