Halak/12. Ház/Neptunusz

Most, hogy lassan lezárjuk az asztrológiai Évet, és a Nap is elhagyja a Halak terepét, egy -két gondolat, a Halak nehezen megfogható, átjárható és megközelíthetö energiájáról. 

minden hajnalban amikor a Nap felkel, és sugaraival bevilágítja, felébreszti Világunkat: épp a 12 es Házba érkezik meg

Az evolúciós asztrológiában a Halak/12 Ház/Neptunusz bárhol is álljon képletünkben, mindenhol ugyanazt a dinamikát fogja aktiválni életünkben, ettől lesz az értelmezés összetett, hiszen a teljes archetípus (Halak) többféle szignatúrában/aspektusban mutatkozik meg. Mindenkinek áll valahol a Neptunusz-a, mindenkinek van 12. Háza, és a Halak jegy is megjelenik valahol a képletben. A 12. Ház az a része a Radixunknak, ahol megértünk valamire, és megértettünk valamit, azaz a teljes zodiákus kört lezártuk: itt állunk készen arra, hogy mindazt mit képviselünk átadjuk valamilyen formában a nyilvánosságnak, másoknak. Ezért nagyon sokszor, amikor azt kutatjuk, hogy mivel foglalkozik valaki az életében igazán ("karrier"), akkor sokkal inkább a Halak/12. Ház/Neptunusz fog elöbukkani, semmint a 10. Ház, mint a karriert szimbolizáló életterület. Egy Hold a 12. Házban jelölheti például, hogy egy boltot vezet az illető, ahol nincs hatással arra (Halak), hogy ki lesz a vásárlója: olyat fog kínálni (Hold) mely rezonál a kollektív keresletre (12. Ház). A Halak energia ezért nem feltétlenül jelenti tisztán "Isten keresésének spiritualizált útját", lehet ez bármi, mely valahol érintkezésbe lép a kollektív Tudattal, és Tudatalattival. Az út megválasztása az egyén evolúciós szintjével, egyéni Tudatosságának fejlődésével hangolódik az archetípust jelölö energia magasabb frekvenciáira. Vegyük észre, hogy a 12. Ház, a 11. Házat követö stációja Tudatosságunk evolúciójának. A Vízöntő/11. Ház/Uránusz, az Értelem/Kutatás/Empirikus vizsgálat/Technika/Tudomány általi kiterjesztése emberi Tudatosságunknak: itt az ember "isten emberré" avatódik, zsenialitásával leválik/leválni készül az öt megteremtö Legfelsöbbröl  (lsd Prométheusz mitológiáját). A Halak/12. Ház/Neptunusz ezzel szemben annak dinamikája, hogy életünk egy része felett mégsem mi rendelkezünk, ahol értelmünk által nincs befolyásunk helyzetekre, ahol meghajolni kényszerülünk valami olyan erő felett, melyet nem értünk, csak érezhetünk. 

Itt kényszerülünk felismerni, hogy Tudásunk hiányos. Nem adhat mindenre magyarázatot. 

Miyasako Masaaki "Tourbillon"  óriás festett paraván

Miyasako Masaaki "Tourbillon"  óriás festett paraván

Az Uránusz/Neptunusz ciklusok (171 év) jelzik annak a csatatérnek a kozmikus forrását, melyet a Földön a Tudomány, és Spiritualitás összecsapásaként él meg az emberiség történelme. Legutóbb 1993-ban találkozott e két bolygó a Bak 19°fokán, ez nemcsak azért érdekes, mert legközelebb majd csak 2165-ben lesz ilyen ismét, hanem azért is, mert jelenleg a Bakban haladó Plútó/Szaturnusz (későbbiekben a Jupiter is) aktiválja ezt a pontot, és azért is, mert ennek közelében történik az a történelmi pillanat, amikor a Plútó és a Szaturnusz állnak majd együtt (2020) saját Leszálló csomópontjukon! Rendkívül jelentős tehát jelenkorunk, melynek mindannyian tanúi, és alkotó is vagyunk: a Világban e két energia igyekszik utat törni Tudatosságunk mélyebb rétegeibe: Technika és Spiritualitás, kéz a kézben próbálja az érme (Ember és Isten viszonya) két oldalának felfedésével megtapasztaltatni, hogy az érme mégiscsak EGY. A "csata" nyilván nem lesz teljes, hiszen e két bolygó minden 171 évben újra és újra találkozik majd, más és más jegyben, de légy tudatában annak, hogy jelenkorunkban indult el egy új Neptunusz/Uránusz ciklus, és mi mindannyian részesei vagyunk ezen Egység irányába tett erőfeszítéseknek. 

A 12. Ház azért is érdekes, mert minden hajnalban amikor a Nap felkel, és sugaraival bevilágítja, felébreszti Világunkat: épp a 12 es Házba érkezik meg. A lezárások háza és az új elindulások háza EGY és ugyanaz. És ahogy az élet beindul nap mint nap, mi is kilépünk a nyilvánosságba a Nappal együtt: hisz elhagyjuk otthonunkat (4. Ház/Rák/Hold) és elindulunk valahova (munka/iskola/közösségek stb). Halak/12. Ház/Neptunusz természeténél fogva minden ami mindenkié, és senkié,  azaz személytelen: olyan zónák melyek közterületek (ezért pl. a hontalanok/köz- WC is ebbe az archetípusba tartoznak), vagy sokak által fenntartottak (kórházak, intézetek stb). Ha valakinek a képletében áll bolygó ebben a Házban, azt nem birtokolja, nem az övé: olyan melyhez mások hozzáférhetnek, használhatnak, láthatnak. Olyan energiát képvisel mellyel a Kollektívre tud hatást gyakorolni, mellyel sokakat képes megmozdítani, buzdítani,-  melyet azonban önmaga személyes céljaira haszontalanul próbál mozgósítani. 

Halak/12. Ház/Neptunusz rezgésével a Kollektívba lépünk be: mindenkinek hozzáférése van ehhez e hármasság mentén, mégis Tudatosságának szintjétöl függ, hogy ezt hogyan teszi: hontalan (Hold), vagy tömegeket meghóditó politikus (Szaturnusz), vagy tudatosan zarándok akár Buddha (Jupiter)...És ugyanezzel a rezgéssel lesz valaki képes hírnévre is szert tenni, hisz a hírnév nem más mint felébreszteni a nyilvánosság érzelem testét, azaz rezonálni valamire, melynek éretlen csírája sokakban egyszerre van jelen. Fontos azonban annak megértése, hogy a hírnév sem olyan, melyet a személyes akarat kontroll alatt tud tartani, sőt: egy 12. Házas Nappal nem biztos, hogy kreatívitásunk (Oroszlán ura a Nap) a kollektív fölé emel minket csak azért mert erre vágyunk: ebben az esetben is olyan történik, mely túlmutat önmagunkon, "valami"/"valahogy" csak felkap, a kollektív hullámzásába dob, felemel, és sodrásba jövünk...Az elismerés, ismertség nem olyan melyért kinyúlhatsz: az ér el Téged. Ellenkező esetben a Halak/12. Ház/Neptunusz dinamikája az anonimitásba/elvonulásba/elzártságba viszi bele azt, aki Sorsa felett emberi eszközökkel, "mani"-(azaz emberi)pulációval próbál uralkodni. Innen válik érthetővé az is miért a Halak a veszteségek, lemondások, "halálok" energetikája. Itt adjuk meg magunkat az "Emberfelettinek". 

Halak/12. Ház/Neptunusz -nak persze vannak árnyoldalai is: ide tartozik mentális/érzelmi/ pszichés szemetesünk is, minden melyet nem érzékelünk, nem látunk, fantáziálunk, és ignorálunk, megtagadunk, elrejtünk. Mentális (Vízöntő/11. Ház/Uránusz) képességünk, felépített Egonk itt bomlik fel, itt válhatunk gondolataink/érzelmeink/tudatalattink rabjaivá, paranoiássá, védtelenné, zavarttá. Itt fedezzük fel, hogy nincsenek korlátaink, hogy az Én átjárhatóvá válik mások számára, itt szorulunk védelemre (energetikai/spirituális), és itt fordulunk vész esetekben mégiscsak "Istenhez".