Kos/1. Ház/Mars

A közelgö retrográd Merkúr a Kosban (Március 22- Április 15ig - a Kos 16°54 - 4°47 fokáig) , sokunkban hozhat fel haragot, dühöt, indulatot. Gondold végig, hányszor nyomod el magadban mindezt, vagy tanítod gyermekeidet arra, hogy a béke (Mérleg- mint a Kos poláris párja) a helyes út, és akaratlanul is visszaszorítod bennük (is), ennek az impulzív tüzes energiának a kitörését. Vajon, miért van az, hogy kondicionáltságunk arra idomít bennünket,  hogy a Kos/1. Ház/Mars archetípust úgy kezeljük, mint a mesében a 13. tündért, akinek nincs helye az ünnepen, kitaszított, majd haragja jogosan fellobban, megátkoz, és a mesét fordulatokkal telíti meg. A mai mindent "átspiritualizáló"világunkban a szenvedély, a harag bármely formája, a felháborodás, a harc felszámolásra kerül, mindenhol azt tanítják, hogyan számüzd ezeket életedböl,  - és, hogy hogyan köszön be a béke benned, ha mindez nem zavarja meg "harmóniádat".

A harag mindennapi kényelmetlen igazságunk, melyet méregteleníteni kényszerülünk

A harag mindennapi kényelmetlen igazságunk, melyet méregteleníteni kényszerülünk, mert sem társadalmilag, sem szociálisan, sem erkölcsileg nincs a helyén kezelve, ez a palackba szorított energia, mely idöröl idöre kiszivárog, és mégiscsak megzavarja, leleplezi harmóniánk valótlanságát. Ami egyénileg kondicionálva lesz, az kollektívan kitörni kényszerül. Nézzünk szét, hogyan lesz a harag, a bosszú, az eröszak, a harc társadalmilag elfogadott, sőt kevesek uralmi eszköze sokak felett. Amíg nem vagyunk képesek kollektívan felszámolni a Sötétet, amíg az elöítéletek, a tudatlanság, a kizsákmányolás és a kapzsiság irányítja társadalmaink müködését, addig nincs semmi anti-spirituális a Kos/1. Ház/Mars archetípusában. Az emberiség történelme nem más mint különbözö kulturális, vallási és spirituális gyakorlatok szüntelen adaptációja, mutációja,-  egy testamentum, melyet az aktuális kevesek (rém)uralma tart fent, és ahol a harag/bosszú a kiválasztottak privilégiuma a többség felett. Ez azt is jelenti, hogy a harag/düh egyéni szinten a szönyeg alá söpört elfogadhatatlan viselkedési forma lett, melyet valahogy "transzcendálnunk" ("meghaladnunk") kellett megtanulnunk - akár önigazságaink ellenében is.  Ez a magatartásforma lett a szociálisan elfogadható, és vállalható: diplomácia az igazság ellenében, és nem annak érdekében. 

A harag az önmegismerés eszköze is, mások reakciója általi megmérettetésünk mérföldköve

Mai korunkban a palack ereszt, fel kellene ismernünk, hogy a Kos/1. Ház/Mars energiája azért sürüsödik be életünkben, mert a világ forrong, és szükség van motivált, elszánt, lendületes harcosokra. Ez a harc nem lehet öncélú: spirituális harcosok világszerte lázadnak korunk erkölcsi csödje ellen. Konstruktív, bölcs harag formája az igazságtalanság elleni fellépés indulata, azok haragja akiket elhallgattatnak, akiket megfosztanak szabadságuktól, vagy akik, jogosan húzzák meg határukat az öket megtorlók/megszégyenítök/megalázók/megcsonkítókkal szemben. A harag az önmegismerés eszköze is, mások reakciója általi megmérettetésünk mérföldköve. A harag nem minden esetben vezet eröszakhoz, kegyetlenséghez, nyílt agresszióhoz. Söt, legtöbbször egy önmagunkat felemesztö belsö tüz, egy érzelmi vihar, mely cselekedetre szólít fel, és legföbb célja, hogy változásra hangolja át lényünk egészét. A Kos/1. Ház/Mars az a túlélési ösztönünk, hogy megvédjük magunkat, hogy egy veszélyt elkerüljünk, hogy határainkat felismerjük, és azokat mások (Mérleg) ellenében is fenntartsuk. Ez az archetípus, amennyiben megtalálja a számára alkalmas mezöt, egészséges szenvedéllyé, lendületté, és feltartozhatatlan akarattá minösülhet át. Így sokak (Mérleg) hasznára felszabadító, elöremozdító és hegyet megmozdító energiára váltja be kardinális, teremtö tüzét. 

A Kosban hátráló Merkúr feldolgozatlan dühünkkel, feltartóztathatatlan tudatalatti zürzavarunkkal, és elfojtott harciasságunkkal szembesíthet. Szavainkon át távozhat, felbukkanhat testi fájdalmakban, tüzes gyulladások formájában, átjárja majd kondicionált elménk teljességét, változásra késztetve gondolataink sémáit. Teszi ezt, azzal az "edzéstervvel", hogy szétszakíthatatlan elszántsággá, bátorsággá, önbizalommá emancipálja létbizonytalanságod, határozatlanságod, kétségeid. Ismerd fel ezen idöszak alatt azon hangjaidat, melyek nem hallgattathatódnak el benned. A Kos lázas, forrongó birodalma arra szólít, hogy ébredj fel látszólagos apátiádból, légy a világ katalizátora, vidd diadalra igazságaidat, gyözz ott ahol nyomorúság, szükösség és nélkülözés szab határt szereteted szabad áramlásában. Vedd észre, hogy nem élhetünk böségben, látszólagos, hamis békében háborítatlanul (Mérleg), míg a világban milliók nyomorúsága szorítja palackba a düh, harag, és indulat lázadó szikráját. A Mars Bak-ban haladása, majd retrográd fázisa, csak sürgetni fogja egyéni felelösség vállalásunk szükségességét. Chiron Kosba váltása is a Marsikus energiákkal szembesít hamarosan, a férfit/maszkulin eröt segíti hosszas itt tartózkodása alatt fájdalmaink árán gyógyítani mindannyiunkban. Férfi természetünkkel szükséges lesz megbarátkoznunk, elindulnunk önmagunk felé, felismerni valós Énünk látszólagos kettöségét, mely nincs rászorulva arra, hogy kiegészüljön, a másiktól függjön boldogsága...Béke akkor lehetséges (Mérleg), ha ez a nemek (Mars-Vénusz) igazságos, és független elismertségét, megértését hozza el számunkra, torzítások és inter-dependenciák nélkül: azaz önazonosságunk felfényesül. 

 
astrolookbookComment