Asbolus és Telihold a Szűzben

Ahogy tágul a Föld Tudatossága, úgy fedeznek fel újabb és újabb égitesteket Naprendszerünk külsöbb rétegeiböl. A hozzájuk kapcsolt Nevek, és Mitológiai történetek, illetve felfedezésük pillanatára felállított "születési" képletük alapján, és a "megfigyelés-szinkronicitás-korreláció" triplicitásával lehet következtetni asztrológiai hatásukra. Ahogy az Aszteroidák kötik össze belsö "személyes" világunkat a karmát irányító Jupiter- Szaturnusszal, úgy kötik össze a Kentaurok karmánkat, a külsöbb-felsöbb Tudatosságú világokkal (Uránusz, Neptunusz, Plutó). A Naprendszer világa nagyon logikus, ha ezzel a szemlélettel tekintünk a látszólag "összevissza" tekergö égitestekre, és azok pályájára. 

A jelenleg ismert és "legfontosabb" Kentaurok

Forrás:  Lunarplanner

Forrás: Lunarplanner

  • (2060) Chiron, felfedezése: 1977 (közvetít Szaturnusz és Uránusz között)
  • (5145) Pholus, felfedezése 1992 (Szaturnusz-Plutó)
  • (7066) Nessus, felfedezése 1993 (Uránusz-Plutó)
  • (8405) Asbolus, felfedezése 1995 (Jupiter- Neptunusz)
  • (10370) Hylonome, felfedezése 1995 (Uránusz-Neptunusz)
  • (10199) Chariklo, felfedezése 1997 (Szaturnusz-Uránusz)

A Kentaurokat pályájuk elhajlása miatt felfoghatjuk úgy is, mint olyan égi követek, melyek a Naprendszer széléröl betöltött információkat (rezgéseket) közvetítenek a belsö energia pályák irányába,- és vissza. Asbolus pályájának napközeli (perihelion) pontja a Jupitert érinti,  keresztezi /átvágja a Szaturnusz-Uránusz pályáját, és legtávolabbi pontja (aphelion) megközelíti a Neptunusz által leírt ellipszist. Asbolus tehát a Jupiter és Neptunusz között kering a Naprendszerben, e két bolygó közötti követ, "munkássága" e két bolygó energiájának, sugárzásának összekötésében rejlik. Azért érdekes ez, mert mind a Neptunusz, mind a Jupiter a Halak Ura, mi több, Asbolus Felszálló Csomópontja (merthogy nemcsak a Holdnak van ilyen "képzeletbeli" pontja, hanem minden égitest pályája metszi az Ekliptikát....) a Halakban van! (A Leszálló- Felszálló csomópontok ételmezése nagyon röviden: egy-egy égitest Múltja-Jövöje, azaz evolúciós karmatengelye.)

Miért érdekes mindez? A ma hajnali Szüz Telihold  (11°VI22) éppen az Asbolus Karmatengelyére esett, ahol a Hold a Szüzben az Asbolus Leszálló Csomópontjával állt együtt (11°VI02), vele szemben pedig a Nap együtt a Neptunusszal a Halakban a Felszállón (11°PI02). Az idén többször is bepontosuló Jupiter-Neptunusz (Halak urai) trigon köszön itt be az ablakunkon az Asbolus Teliholdas aktiválásával. 

Mire "rezonál" Asbolus? A mitológiában Asbolus a vad kentaurok vezetöje, a látó, aki a madarak reptéböl tudta elöre az események kimenetelét. Ráhárítják annak felelöségét, hogy Pholus barlangjában a kentaurok összecsaptak, és többen odavesztek (köztük Nessus és Pholus is), ennek megtorlásaként Heraklész késöbb keresztre feszítteti Asbolus-t. Neve görögül a koromfeketére, szénre utal. Érdekes asztronómiai adat, hogy elliptikus pályájának hossz/kereszt tengelyének aránya közelít az aranymetszés mértékéhez (ϕ= 1.6180339).  Karakterisztikája rezonál a Természet eredeti ősrendjére, a kozmológiai fejlödés, az Anyag evolúciós növekedésének harmonikus formájára, menetére. Asbolus keringése arra enged következtetni, hogy figyelme messze irányul (Neptunusz), képes átvágni a Forma, - és a megkövesedett Anyagi Rend gázlóján (Szaturnusz), igazságérzete kiterjedt (Jupiter), rezgése a Harmóniára (Halak Felszálló) törekszik, miközben szemlélete kritikus (Szűz). Nem az érdekli mi a helyes, hanem, hogy min lehet javítani- ezért látásmódja, ébersége a külvilágban "pesszimista";  habár "szándéka" a veszély, a természeti Rend-et felkavaró helyzetek mindenkori elhárítása, egy magasabb rendü rendezö elv mentén (Halak). Akinél ez a Kentaur prominens, az érezhet rokonságot a fentiekkel, szándékaiban mindig ott lesz a látnoki képesség, az intuitív összpontosítás, a felsöbb Rend helyreállításáért tett eröfeszítések, a spirituális, és okkult tudományok iránti érzékenység. 

Asbolus, - ha prominens egy képletben, jelezheti a "mártiromságot" is: , hogy egy olyan ügy érdekében, ahol a Rend felborult, a természet törvényei (Jupiter) megsérültek, feláldozd önnön magadat, keresztre feszítsenek, fekete báránnyá válj: olyanért/olyanokért vállalj felelöséget, mely nem személyesen érint, hanem ahol az Istenit képviselted akkor is, ha nem hittek neked...

A mostani Telihold tanulsága az Asbolus Karmatengellyel való egybeesésével: lépjünk ki komfortzónánkból,  személyes érintettségünkböl, lássuk meg az Egészet (Halak), képviseljük egyenként, és kisebb nagyobb csoportban (Uránusz) a Legfelsöbb Akaratot, állítsuk vissza a természet igaz Rendjét, legyünk messzire Látók, nyúljunk ki határainkon túlra. Tegyük a Fényt úgy láthatóvá, hogy Önmagunkat elrejtjük (Koromfekete).