Chiron jegyváltása a Kos-ba

Chiron a Kosban identitásunk válságait hozza magával

Az év legnagyobb jegyváltása toporog az ajtóban. A márciusi Ujhold- melyben Nap/Hold/Chiron állt együtt, már a ráhangolódás ízét adta nekünk. Még pár nap, és Április 17.én Chiron- a sebzett gyógyító - , több mint 7 éves Halak útja után, a Kosba lép, és ezzel megkezdi új ciklusát (Kos mint a Kezdet, a születés). Az elmúlt idöszakban gyógyítottuk magunkban, és másokban Istenhez/Teremtöhöz/Forráshoz/Szellemhez (stb) való viszonyunkat. Virágzott a spirituális tanítók és rendszerek kínálata, sokan (újra) felfedezték, hogy létüknek van egy, a hittel kapcsolatos felfedezésre váró alkamrája, voltak akik meghasonlottak régi hitükben, és áttértek más vallási Mesterek keze alá, voltak akik személyes Isten keresésbe fogtak, - az instant megvilágosodást már már tabletta formában is árulták. Mindegy milyen formában, vagy így vagy úgy, de szembesülhettél azzal, hogy hinned kell valamiben, ahhoz hogy túlélj. Lehet adtál neki nevet, lehet tanultál technikákat, a lényeg mindig az volt: az ego haszontalan jószág, melytöl meg kell szabadulni, legalábbis túllépni, transzcendálni, -ha spirituálisan fejlödni szeretnél. A Halak energiája nem tür meg semmi személyest, itt az üzenet ténylegesen az is volt, hogy érezd a "másvilágot", hogy engedd el a kontrollt, hogy higgy a szeretet, és az együttérzés felhajtóerejében, álmodj a kollektív (személytelen) Istennel, hogy kapcsolódj a Magasabbhoz...

Mostanra a “miben higyek?” kérdését lassan talán mindenki megfogalmazhatta
love and compassion has no age

love and compassion has no age

Sokaknak fájdalmas volt felfedezni, hogy Isten - ahogy értjük - nem létezö, a fantáziánk, illuziónk és transzcendens vágyaink megszemélyesítése, személyesen nem tapasztalható, hogy kiváltságos kegyelem szükséges ahhoz, hogy ebbe a világtól elrugaszkodott isteni világba bejáratosak lehessünk. Hitrendszeri válságaink alapjainkat döngette meg, Chironikus fájdalmainkat újabb illuziókkal (Halak), újabb varázslatos technikákkal próbáltuk orvosolni. Igy mehettünk Mesterröl Mesterre, technikáról technikára, illuzióról illuzióra. Mostanra, a "miben higyek?" kérdését, lassan talán mindenki megfogalmazhatta saját tudatossági szintjének megfelelöen. Igaz, Chiron az áprilisi jegyváltása után, őszi retrográd fázisa alatt visszanéz a Halak végére, és majd csak 2019 Februárjában lép ismét vissza a Kosba véglegesen. Ez azt is jelzi nekünk, hogy a fenti kérdésekben maradt még orvosolatlan fájdalmunk, talán nem mindenhol lepleztük le sikeresen saját hitrendszeri illúzióinkat.  A 2018-as év tehát, ugyancsak Halak Chiron-al zárul, de most Áprilistól, kapunk 5 hónap ízelítöt abból, mi is vár ránk 2019-2026/27-ig.  Érdemes ezért odafigyelni, mert lesz mit megértenünk, milyen irányba is szeretné a Lélek önmagát kimunkálni bennünk. 

Chiron a Kosban identitásunk válságait hozza magával. Rá kell majd ébrednünk, hogy az Ego -  úgy ahogy értelmezték nekünk -, és amiről az elmúlt években lemondani voltunk készek, nem annyira rossz dolog, hisz akarat, önös érdek és kontroll nélkül elúszunk az anyag világában (Kos-Bak kardinális kvadrát szorult helyzetéből adódóan). A Kos/Mars/1.Ház energiája a Kezdet, az az ösztön impulzus, mely felfedezi a világot mint létezőt, majd ebben saját akaratát, és elindul: mindegy hova-,  a lényeg hogy mozgásban legyen, vágyaktól, ingerektöl, akaratától hajtottan (Mars). Azaz meneteljen elöre egészen addig, amíg valami, vagy valaki (azaz a Másik: 7es Ház/Mérleg/Vénusz) meg nem állítja, addig amíg ez az ösztönös vágykielégítés nem a Másik (Mérleg) érdekeivel (Vénusz) ütközik. Chiron a Kosban tehát várhatóan felhozza lényünk azon fájdalmait mely identitásunkkal, akaratunkkal, és ösztönös kontrollunkkal kapcsolatos. Amikor Chiron a Kosban van, pályáján ekkor van a Naptól legtávolabb, nem várhatjuk, hogy Mások, a Szellem minket felkarol, magunkkal harcolunk, és magunkra leszünk hagyva, hogy a fájdalmainkon keresztül felismerjük miért is jó kapcsolódnunk (Mérleg), hogyan gyógyítsuk a belső harcost mely bennünk elhallgattatott. Magunkra fogunk ébredni, és ahogy a Halak után személyes választ adtunk az Isten fogalmára, úgy leszünk képesek a Ki vagyok Én? kérdését is körüljárni, átértelmezni és újradefiniálni. 

Érdekes párhuzam, hogy az Uránusz az elmúlt időszakban, és a következő ciklusában is a Chironnal összehangoltan halad, együtt térképezik fel/gyógyítják a párkapcsolati zsákutcákat, válságokat. Nem csoda, hogy korunk fő témájává lett a párkapcsolat, mint megoldandó kérdés...

  • Chiron a Halakban (Neptunusz, mint a Vénusz magasabb oktávja, az isteni kapcsolódás és együttérzés archetípusa)

  • Uránusz a Kosban (Mars mint a férfi tüzes vágyak energiája, a megújító, felfedezö félelem nélküli harcos archetípusa)

majd most: 

  • Chiron a Kosban (Mars ismét....)

  • Uránusz a Bikában (Vénusz ismét...)

Miként az elmúlt 7-8 évben elsősorban a nöi test fájdalmai, az önfeláldozás, és áldozathozatal a mindennapokban korbácsolta fel fájdalmainkat (Chiron a Halakban), és itt gyógyulhatott elnyomott feminin oldalunk, úgy tolódik most a hangsúly a férfi erények (Chiron a Kosban) irányába. Ahogy a Nő fájdalmaival küzdött (Patriarchátus), addig a Férfi felszabadult (Uránusz a Kosban). Most azonban fordul a Mérleg (univerzális igazságosság törvénye uralkodik Univerzumunkban): a férfiak kényszerülnek a már felszabadult, individualizált Énjük, ezidáig mellözött fájdalmaival szembesülni, és a nök kezdik meg feminin oldaluk kiszabaditását (Uránusz a Bikában). Természetesen mindannyiunkra igaz lesz mindkét energia (feminin és maszkulin energiák / anima-animus), de nöként átlagosan hangsúlyosabb a vénuszi archetípussal való önazonosság, férfiként a Mars a dominánsabb akkor is, ha pl valakinek Mérleg Mars-a van képletében. 

Rá kell majd ébrednünk, hogy az Ego -  úgy ahogy értelmezték nekünk -, és amiröl az elmúlt években lemondani voltunk készek, nem annyira rossz dolog

A párkapcsolat felszabadítása tehát nem ér véget, az elmúlt évek sorszerü eseményeit váratlan fordulatok tarkítják majd,  Uránusz és Chiron együtt mutatnak rá kapcsolódási hiányosságainkra, co-dependenciáinkra, és az ebböl fakadó elnyomott fájdalmainkra. Gyógyulnunk kell annak érdekében, hogy Nő és Férfi magasabb szinten (Uránusz) találjon ismét egymásra, nagyobb tiszelettel, mélyebb elismeréssel, isteni/démonizált kivetítésektöl mentesen lássák, és láttassák meg egymásban az Egy-et. A kapcsolat Istenhez egymáson át (is) vezethet. Kevesen képesek misztikus úton elérni az Abszolút kezét (lásd Ávilai Szent Teréz)...