Gondolatok az Uránuszról

Az Uránusz bolygó volt az elsö melyet távcsö segitségével fedeztek fel 1781-ben, a Francia Forradalom, de legföképp az Ipari Forradalom korában. Már felfedezésekor "renitens" égitest volt, hiszen amíg a többi bolygó neve római eredetü volt, Uránusz- Ouranos a görög mitológiához kapcsolódik. Pályája a még szabad szemmel látható Szaturnuszon túl van, forgási tengelye azonban, ellentétben a Naprendszerünk többi bolygójával, keringési irányára meröleges, azaz olyan mintha az oldalán forogna, miközben a Nap körül kering. Ekcentrikus keringése miatt más- más idö alatt halad át a jegyeken, de egy Uránuszi "év" 84 évet vesz igénybe, azaz 7x12 (jegyenként 7 évet). Ouranos az Ég ösistene, maga az Ég, itt tehát egy Hely/Tér/Mezö, és nem egy Személy az, mely a bolygón keresztül felénk sugárzik.

Az Ég melyröl a földi események megfigyelhetöek maga az a mentális mezö, ahol a Megfigyelö és a Megfigyelt elválik egymástól: ezért is olyan személytelen, elkülönülö és objektív az uránuszi energia. "Ő" a Megfigyelö, mely objektívan szemlélni képes a szubjektív történéseket. Amikor tehát egy helyzetben képes vagy önmagadat egyszerre megfigyelni, és önmagad cselekedeteit szimultán szubjektívan tapasztalni, akkor ebből az Ouranos-i Térböl tekintesz le saját magadra.

Az Uránusz tranzitok (leginkább az élet közepi válságot bevezető Uránusz-Uránusz oppozíció 38-45 év között), ezért is hoznak magukkal olyan élettapasztalatokat, melyben az objektív elme segítségével tisztázni leszünk képesek szubjektív létünk elemi történéseit - elszakadva, leválva, az addigra felépített Önmagunktól. Az Uránusz tehát eltávolít, megfigyel és letisztít. Energiája sokaknak hoz 40-42 éves kor között szeparációs folyamatokat, elindul jungiánus értelemben az Én individuációja - önmaga valós természetének felfedezése, az Én-Ego zarándokútja. 

Uránusz elménk határa. A liminalitás-  létezésünk logikával, gondolattal megfogható határhelyzete. Az Uránusz segítségével a megszokott, megmerevedett struktúrák  (Szaturnusz) - melyekben komfortzónánkat berendeztük, feloldódnak - hierarchiáink szétesnek, új formák, új megoldások születnek, melyekkel új struktúrák alakulhatnak ki - és ezzel elindul egy újabb megszilárdulás - feloldódás - integrálás ciklusa - egy magasabb tudatossági szinten. Ezt a társadalmi és személyes evolúciót kíséri az Uránusz- Szaturnusz ciklusa életünkben. 

Uránusz a "meg nem élt élet" krízisét hozhatja el azoknak, akik félidöben nem képesek a határhelyzeti állapotból átminősülni, önmaguk valóságosságát felvállalva, legbelsö élet céljukkal összhangba kerülni. A 42. (Uránuszi félidö) és 58. (Szaturnuszi félidö) életév közötti tér az a szakasz, mely rendelkezésünkre áll, ahhoz, hogy életszerződésünket újrafogalmazhassuk és újraköthessük. Amennyiben ez nem sikerül, a Szaturnusz- Szaturnusz oppozíció 58. és 59. között az életerö hanyatlásához vezet, végsösoron a lélek ekkor feladja a fizikai valóság hösies önmegismerö kalandját. 

Uránusz a határ átkelés elindítója: a határ a mitológiában a folyó, melyen át kell kelnie a léleknek. Ebben a metafórikus, lélektranszformációs folyamatban Hermes/Merkúr, és az útelágazásoknál váró 3 fejü Hold Istennő Hekate segítenek átjutni az Alvilágba. Mind Hekate (100), mind Hermes (69230) megtalálható a képletben, a számok az aszteroida besorolását jelzik, - érdemes helyzetüket a képletünkben megvizsgálni, kielemezni. Hermes a mitólógia csalafinta gyermeki figurája, az örökmozgó, vidám és szórakozott bolond archetipusa. Ezért is érthetö, hogy gyakran félidőben, életük felénél sokan "megbolondulnak", gyermekké válnak, így próbálva korukat meghazudtolva az Idő Urával (Szaturnusz) szembeszállni. 

Uránikus átalakulásunk lényege, hogy elszakadjunk Egonktól, azaz liminalitásunkban nevünk, identitásunk, és személyünk feladása a tét, átkelésünk sikere nem tölük, hanem belsö vezetettségüntöl (Hermes/Hekate) függ. Egónk virágzása után, elindulhat Egónk gyomtalanitása. Érdekes, hogy az irodalomban ezt az Uránuszi átalakulást a tengeren átkeléssel idézik meg, Odüsszeusz mikor megkérdezik ki vakította meg a Küklopszot az válaszolja, hogy "Senki" ("Oudeis"), és Nemo Kapitány nevének jelentése is "Senki" latinul...Az asztrológiában a tenger a Halak/Neptun/12 es Ház analógiája, az óceánon való átkelés a Vízöntő/Uránusz/ 11 es Ház -ból való végső hazatérés...

astrolookbookComment