Galaktikus Centrum (27°SG03)

Az a Tér/Űr, melynek feltárásával, megértésével az asztrológia dolgozik ugyan végtelen, mégis vannak határai, melyek aztán elvezetnek újabb és újabb univerzumok határaihoz... A bolygók, és a Föld keringenek a Nap körül, mely maga is kering egy "láthatatlan" ám annál erősebb mágneses tér (fekete lyuk) körül, melyet a Tejút közepének, Galaktikus Középpontnak is neveznek. A Védákban ez megfeleltethetö a tejtenger (Tejút) felett lebegö Visnu köldökének,  melynek közepén egy lótuszvirágban születik Brahma a teremtö. 

A Galaktikus  Középpont, mely megközelítöleg 27 ezer fényévre van tölünk,  a Földröl nézve, és az Ekliptikára levetítve, jelenleg a Nyilas 27,3°fokán áll és 1°-t mozdul el 72 földi év alatt. A Nyilas utolsó 5 fokán álló égitestekre ezért lehet azt mondani, hogy együtt áll, átjárót képez, rezonál a Galaktikus Középpont-al, azzal a Középponttal mely körül az egész Naprendszerünk is kering.  

A Tejút egy többkarú spirál galaxis, egy nála nagyobb galaxis része, kora 13-15 billió év, több mint 100 billió csillagot foglal magában. Naprendszerünk 225-250 millió év alatt tesz meg egyetlen kört a Galaktiktus Centrum körül. A Tejút galaxis Sagittarius (Nyilas) és Perseus által képzett karja között haladunk,  az Orion-kar belsö peremén. A Tejútrendszer hozzánk legközelebbi csillaga az Alpha Centauri. 

1994 ben milliókat végeztek ki Ruandában. A nök összefogásával kosárfonó közösségeket szerveztek a helyi túlélök. A kosár fonásának spirális menete összeköt Galaxisunk középpontjával, azon erö forrással, melyböl Napunk is táplálkozik...

A Tejút a mitológiában Herkules- hez kötödik. Herkules Zeusz/Jupiter halandó szeretöjének szülöttje, akit Zeusz/Jupiter alvó felesége Héra/Juno mellére rakott - tudván, hogy így jut gyermeke isteni eröhöz - ., azonban Héra felébred, és kirántja a csecsemö Herkules szájából mellét, a tej így kifröccsen, és szétterül az Égen- ezt ismerjük Tejútnak. Herkules életének késöbbi 12 próbája utal a 12 zodiákus által támasztott evolúciós kalandra, melyen minden halandónak végig kell járnia (Hös Útja). 

A "galaxis" szó eredete a görög galaxias, melynek jelentése tejszerü...

Metafórikusan, amikor a Galaktikus Középpont aktiválódik (tranzit által, vagy egy szoros együttállással a képletben), Herkuleshez hasonló történik velünk:  összeomlanak, elválnak, szétesnek, - vagy mi magunk megválunk azoktól a kivetítésektől, önmagunkat tápláló "halhatatlanság" forrástól (Héra teje), melyekben a magasabb rendü Énünket, mélyebb Valóságunkat véltük megtalálni. Ilyenkor zsugorodnak össze személyes, törzsi, nemzeti, társadalmi, faji, vallási hovatartozásunkat, felsőbbrendüségünket, "isteni" (kiválasztottsági) származásunkat tápláló, és fenntartó asszociációink, azaz megnyilvánul az Abszolút Igazság (Nyilas): még a Nap is forog valami nála "magasabb erö" körül...A Galaktikus Centrum asztrológiai jelentösége, hogy kivezet abból a Tudatosságból, mely "csak" a Napig lát, átvezet egy magasabb "galaktikusabb" Tudatosságba, ahol megértheted, hogy minden kivetítésünk illúzió, minden hallhatatlanság iránti vágyunk hiábavaló: nem az hal meg amit gondolsz, és nem az örök amiben hiszel...Herkules ereje nem Héra teje. Életének 12 nagy próbája elvezeti valós "Anyjának" felismeréséhez, önmaga szellemi erejéhez, végsősoron önmaga megvalósításához, azaz megvilágosodásához...A Galaktikus Centrummal képzett együttállások megannyi lehetöség számunkra, hogy felébredjünk abból "amit tudni vélünk", és meglássuk azt "amit mindig is tudtunk". Spirituális evolúciónk felgyorsul, egonk szükségszerü összeomlása krízishez, megváláshoz, betegséghez, vagy egyéb szeparációs tünethez vezet, melynek lényege Tudatunk exponenciális kitágulása, és egoisztikus létünk feladása. 

Az utóbbi években több külsö égitest (Szaturnusz, Plútó, Pholus) is áthaladt a Galaktikus Centrumon (Nyilas 27,3°), és a legutóbbi (Május 17) Hold-Vénusz (Vénusz Eröpont, a 3.Csakra Kapuja) együttállás aktiválta ezt a pontot az Ikrek 27°fokáról (oppozíció). A Nap/Vénusz/Mars minden évben áthalad ezen az Átjárón, a Hold minden hónapban, a Jupiter 12 évente, a Szaturnusz 29 évente, az Uránusz, ha szerencsénk van, egyszer az életünkben. Sokan érezhetjük is úgy magunkat, mint akiket az utóbbi évek "kicentrifugáztak" (spirál galaxis közepén a Semmi).  Jó tudni, hogy kollektívan kaptunk galaktikus feltöltést, Tudatunk megkapta az irányelveket, életünk ha szétesni is látszik, épp most vezet minket Önmagunk kiteljesedéséhez, ne bánd mit elveszítettél, amit nyertél, nem arany, nem drágaság: a Napnál is nagyobb Erő...