Pallas Athene az asztrológiában

Pallas Athene a görög mitológiában Jupiter után (csak) a második az Istenek hierarchiájában. Pallas a harcos királynö, szüz (férfi által nem birtokolt) istennöje tudásnak, gyöztes háborúnak, taktikának, stratégiának, a legyözhetetlen harcos, az igazságosság bölcs hirdetöje. Eredete azonban visszanyúl a lybiai Neith kigyó istennöhöz (ie. 4000 körül), görög ábrázolásokon pajzsán a kigyóhajú Medusa még néhol emlékeztet születésének ezen forrására. A kigyó szimbólum a bölcsesség, a profécia és divinácia, isteni kinyilatkoztatások, látomások szinonímája. A görög patriarchátus homéroszi mondaköre átírta az eredeti afrikai amazoni törzsi mondát, leválasztva ezzel a matriárchátus örökségéröl, az eredeti 3as nöi istenségböl (lány-anya-vénasszony/Athena-Pallas-Medusa) megalkotta a harcos nöt, aki évezredeken át készségesen aszisztált a matriarchátus megdöntésében, kiszolgálva az új Rendet. Pallas Athena eszközként szolgált a matriarchátus ledöntésében, katalizátora volt az apa-jogú államrend kialakításának. Megalkotása, újra-definiálása a görög mitológiában a nöi egyenjogúság elvesztését eredményezte, mint a társadalom elfogadott és megbecsült nöi figurájaként, és a férfi világban is érvényesülhetö nöként -  le kellett mondania mind az anya- mind az intuitiv nöi tudást gyakorló szerepéröl, és így maradhatott a független androgün harcos, kreatív intellegenciájának szimbóluma. 

Az asztrológiában Pallas Athena aszteroida beemelésével kitágult a nöi szerepek értelmezése egy képletben. Jegybeli/Ház helyzete, illetve aspektusai a kreatív intelligencia feminin minöségét térképezik fel. Ezen tudás meghaladja az Ikrek (Merkúr)-Nyilas (Jupiter) tengely által fémjelzett férfias elme határait. Pallas bölcsességében intuició-vizió-látomás-megérzés és kiváncsiság vegyül, valahol a Vízöntö villanásnyi megvilágosodása, és az Oroszlán kreatív zseniális eredetiségének tengelyén. Nehéz fényszögek esetén azonban az érzékelés, látás és hallás károsulására is következtethetünk (pl diszlexia, gyenge kéz-szem kordináció, színvakság, látászavarok stb).

Pallas az egységlátás energiája is, képes átlátni komplex helyzeteket, stratégiák, tervek, és elörejelzések kiépítésében támogathatja a szülöttet. Radix helyzetével rávilágít az Apa/Férfi principiummal való kapcsolatunkra is, segíthet a nöi-férfi oldalaink kiegyensúlyozásában, szexuális sztereotipiákhoz való viszonyunk feloldásában. Egy erös Pallas utalhat a képlet nöi szülöttjének animus (férfias), egy férfi szülött esetén anima (nöies) túlhangsúlyozottságára is. Modern világunkban ennek eredményeképpen sok nö vesztette el kapcsolatát befogadóbb, femininebb, lágyabb oldalával, és vált közösségének/családjának harcos, versenyszellemü, agresszív önmegvalósító vezetöjévé. Amíg egy férfias világban erény a harc és a keménység, és Pallas Athene harci felszerelése védelmet is biztosított nöi érzékenyégének palástolásában, addig ez a védelmi pajzs nehézséget okozhat családi, anyai, törzsi, közösségi helyzetekben, ahol az intellektualizálás, a racionalitás leginkább csak elválaszt az érzelmek szabad áramlásától, az együttérzés önfeledt közösségi megélésétöl. A matriarchátus idején a lány szülötteknek nem/vagy kevés viszonya volt az apával, a meghatározó példa az azonos nemü szülö volt. Egy domináns Pallas esetén a lány szülöttben erös apai önazonosság lappanghat, tudatalatt az apa lesz a példakép, helyzetét tekintve hordozza azt a lenyomatot mellyel a szülött a világban sikerre tehet szert (MC). Aztrológiailag Pallas rávilágít az apa komplexusokra (akár mint az apai autoritás harcos amazonja / apuka kicsi lánya szereposztásban). Minkét esetben sérül a nöiség megélése, az egyikben az apa szerep imitálása elrejti az érzékenységet és függöséget, a másikban a belsö eröt és rebellis ént. Sokszor ez együttjár azzal is, hogy az anya szerepe a szülöttnél háttérbe szorul, vagy akár teljesen ki is marad, az apai dominancia miatt,  az anya, minden igyekezete ellenére sem tud mintaként szolgálni gyermekének. 

Domináns Pallas esetén a szülött hajlamos lehet versenyfóbiában élni életét, saját igazának rabjaként megnyer egy-egy ütközetet, mégis elveszti a csatát. Egy nő esetében az intelligencia hátránnyá válhat, saját képességeinek kinyilvánításával veszélyeztetheti kapcsolatát, ezért konvencionális párkapcsolatban jobbára nem is tud megmaradni. Korunkban ez a dominancia oda vezetett, hogy a nök harcolni kénytelenek azért amik valójában: nők, anyák, világot alakító, teremtő bölcsek- azaz Három az Egyben. Jelenleg is zajlik a női erők forrásának felismerése és újraegyesítése, mely remélhetöleg Pallas Athene matriarchátusi örökségét visszaállítja, integrálja, végsösoron társadalmilag is elismerteti.