A Víz sziklát gyöz: Plutó - mely kozmikus erövel szemben érezhetjük leginkább hatalmunk elvesztését, a nagyobb erők müködésének fennhatóságát - lassan de könyörtelenül faragja sziklaszilárdnak hit ragaszkodásainkat, vágyainkat, egonkat.

A Víz sziklát gyöz: Plutó - mely kozmikus erövel szemben érezhetjük leginkább hatalmunk elvesztését, a nagyobb erők müködésének fennhatóságát - lassan de könyörtelenül faragja sziklaszilárdnak hit ragaszkodásainkat, vágyainkat, egonkat.

 

2019 Április 4: MARS az Ikrekben sextil Chiron a Kosban, PLutó a Bakban a Leszálló Holdcsomóponton

Nincsenek Mások
— Ramana Maharshi

A Leszálló Holdcsomópont a Védikus asztológiában (Jyotish) a kettévágott Sárkány farka, energetikailag Mars jellegü, a hellenisztikus asztrológiában Szaturnusz minöséggel bír. Akárhogyan is, abban egyetértenek a különbözö rendszerek, hogy “malefic” azaz “ártó”, valami olyan energiát hordoz, mely korlátoz, hátráltat, visszahúz és múltunk elengedésére tanít. Az Alvilág ura -Plutó - együttállása ma pontosul be az Égen, ezzel a karmikus találkozással, egyfajta “klimax” pillanatát éljük az elmúlt évek (2008 óta jár a Plutó a Bakban) átalakulási folyamatainak. Amennyiben állnak Radixunkban égitestek a kardinális jeygek 21-23 foka között (Kos-Rák, Mérleg-Bak) - bizonyára meg is “érezzük” ezeket a nem mindennapos találkozásokat - ugyanis a Plutó után a Szaturnusz is együttállásba kerül a hónap végén a Leszállóval. Szép metafórája a kozmikus rendnek, hogy e nem mindennapi találkozások az év legtüzesebb, legbeindítóbb Kos Újholdjával esnek egybe. Az Új megszületésének végsö mozzanata múltunk tudatos elengedése. Az elengedés nem minden esetben fájó - az együttállás felszólítás arra, hogy itt az idö karmikus adósságaink visszafizetésére, de az is lehet, hogy nekünk fizetnek mások vissza - fegyelmünk és szigorunk kiengedésére, érzelmeink öszinte felvállalására, árnyképeink levadászásaira, akadályozó félelmeink kipárologtatására, testi -lelki - szellemi detoxikálódásra. Ahol képletünkben a Plutó áll, ott hatalmi harcok dúlnak bennünk, gyakoribb azonban, hogy ezt kivetítjük, és a “külvilágunkkal” játszuk le belsö eröink - elleneröink összecsapását. Amikor Raman Maharshi tanítványai mások felöl tudakozódtak, pusztán annyit válaszolt: Nincsenek Mások.

A karma szigora ezért is könyörtelen, itt értjük meg, hogy amit másokkal teszünk magunkkal tesszük, amit másokért vagy mások ellen teszünk azt is magunkért és magunk ellen tesszük. Plutó találkozása a Múltunkkal nem a csata elvesztése, hanem Diadalunk, a Purgatórium utolsó üstje, egy Felvonás nagy lezárása, az Igéret, a megtisztulás.

Tudni kell azonban, hogy bár ma (este 9:16 kor) pontos ez az együttállás, a bolygók jelenleg lassítottak az égen, mert Áprilisban mind a Jupiter (Április 10.), mind Plutó (Április 24.), mind a Szaturnusz (Április 29.) elindulnak hátrafelé (retrográd mozgásba kezdenek), azaz hónapokig orbiszon belül áll majd mind a Plutó, mind a Szaturnusz egymással is - és a Leszállóval is. A folyamat tehát nem “korátozódik” a mai napra - egészen 2020 Januárjáig hatással lesz mindannyiunkra…

Érdekes megfigyelni, hogy a Leszálló Holdcsomópont hátráló mozgásának gyorsabb sebessége miatt, hiába a Plutó tolatása - még egyszer már nem találkoznak, - ellenben a Szaturnusz háromszor (Április 30.- Július 4.- Szeptember 28.) is együttáll majd a Leszállóval. Ez mintha azt sejtetné, hogy ez a mai találkozás elégséges ahhoz a plutonikus eseményhez, mely minket új pályára emelhet. Elég masszív, elég alapos, és elég mély - az Alvilág istene nem kíván tölünk több áldozatot - elvégeztetett. A szaturnuszi átvonulás annyiban lehet nehezebb, hogy nemcsak pszihénk mély bugyraiban játszódik le, hanem látható világunkban is testet ölt -ezért gyakrabban e szaturnikus tanítások azok, melyeket korlátozásként, megfosztásként, és hatalomvesztésként élünk meg. Kinek mely életterületén: amely házat a Bak jegye ural.

Személyes példával illusztrálva a fentiek mozgásterét: a Bak jegye képletemben a 3-as házat uralja. 2008 óta sehova (vagy nagyon elvétve) nem utaztam (azt megelözöen folyamatosan a nagy világban jártam keltem - tehát nagy volt a kontraszt) - ha igen azt korlátozásként éltem meg, autómat családi okokból vissza kellett szolgáltatnom, hónapokig és évek alatt többször is autó nélküli életet gyakoroltam, testvéremmel és szűk környezetemmel korlátozott kapcsolatom alakult, ellenben kiterjesztett felelöséget, önfegyelmet is vállaltam ezeken a területeken, rengeteget és elmélyülten tanultam (3 as ház és Plutó-Szaturnusz tranzitok egyben) - azaz gyakoroltam a fegyelmet, az önkorlátozást, a félelmeim legyözését, a párbeszédet önmagammal, az önismeretet. Plutó átfésülte - átfésüli a teljes Elmémet (3 as Ház)- nem hagy ki egy területet sem, egy bugyrot sem - mindenhova elér, mindent feltár. Őszintén várom, hogy 2024 - ben végre elhagyja ezt a területemet - és bár a Vízöntö jegye is szaturnikus - azaz van hasonlóság a Bak jegyével - mégis levegösebb, szellösebb, kötetlenebb, szabadabb. Addig azonban még hátra van 4 hosszú év átalakulása - a Bak jegyének utolsó harmada - az Opus Magnum fináléja.

Neked hogyan köszönt be a Plutó-Leszálló együttállás a napokban? Mit éreztél meg belöle? Milyen félelmeidre láttál rá, engedtél el? Hogyan körvonalazódik benned az Új Ember?