e7db01ba293c4a45a0bb799209f0e561.jpg

Spagyrika

 

 

A spagyrika, spagyrikus medicina Paracelsus (1493-1541) nevéhez fűzödik, svájci alkimista, okkultista, csillagász, asztrológus. Paracelsus maga készítette orvosságait, az embert mint metafizikai egység kezelte, az alkímia háromelvüségét követve: test-lélek-szellem. A spagyrika szó görög eredetü, a „spao”- szétválaszt, és az „apeiro” – összerak szavakból áll össze. A spagyrikus szerek, olyan, javarészt növényi eredetü készítmények, melyek alkimista módszerek alapján a növényt szétbontják elemeire, majd újraegyesítik lelkével. A folyamatnak három része van: erjesztés, desztilláció, és hamvasztás. Az eljárás során, mind az organikus, mind az anorganikus részei a növénynek megörzödnek, és dinamizálódnak. A létezés mindhárom szintjére képes behatolni, ezért mind testi (pszihoszomatikus), mind lelki (érzelmi), mind szellemi (mentál- spirituális)  diszharmonia esetén orvosolja a betegséget.

A következö felsorolás, csak pár példa azon témák közül, melyek esetén a spagyrikus szerek jól, sikeresen alkalmazhatóak:

 

·         Szezonális megfázásos tünetek

·         Immunrendszer erösítés

·         Menstruációs problémák

·         Börbetegségek

·         Depresszió, Gyász, Reményvesztettség

·         Félelem, Halálfélelem (Rákos betegségeknél)

·         Lelki traumák, fájdalmak

·         Önmegvalósítási problémák

·         Tudatosság szintjének emelése, Harmadik Szem csakra kinyitása

·         Negatív energiák elleni védelem

·         Belsö Gyermek gyógyítás

Már az 1970es évek végén tudományos céllal kutatták a növényi létforma mibenlétét. Két amerikai kutató (Peter Tompkins és Christopher  Bird) munkássága nyomán (1977), bebizonyosodott, hogy a növények ugyanúgy képesek érzések felvételére, optikai - és akusztikus behatásokra való reakciókra, harmónia és disszonancia közötti különbségtételre, és rendelkeznek memóriával.  A növények ismerik a félelmet, stresszt, melyekre rendszerint apátiával reagálnak. Szemben minden akkori paradigmával, kutatási eredményeik kvantumugrásra kényszerítették a biológia tudósait. Ekkor azonban, még azt senki nem merte állítani, és tudományosan igazolni, hogy a növények egyben tisztánlátók is, létezésüktöl fogva isteni küldetésük: a világ /természet harmóniájának fenntartása, visszaállítása.

A leglátványosabb, és legendás kutatási eredményeket a Damanhuri nemzetközi független ökoközösségi kutatói intézet publikálta. Itt számítógépes szoftverekkel kötöttek össze növényeket, növényházakat, és elérték, hogy a növények autonóm állítsák be, és vezéreljék saját igényük szerint a szükséges pára/víz/árnyékolás/levegő szinteket. A növények taníthatóak !:  volt a szenzációs kísérlet eredménye, egy rövidebb tanulási fázis után, valóban képessé váltak számítógépes segítség mellett növényi létformájuk igényeinek kielégítésére. Amennyiben a növényi tudatosságot ily módon ki lehetett mutatni, nem áll messze a gondolat attól, hogy a növények lélekkel és szellemmel is kell, hogy bírjanak.

A spagyrikus gondolkodás logikája szerint, egy növényt ha pl. fitoterápiás módszerekkel konzerválunk (pl darabolás, szárítás, főzés), akkor abban már az élő anyag, maga a növény lelke nincs jelen. Az alkímia szétválasztó, és újraegyesítö (transz mutáció) eljárása során, a növény lelkét úgymond visszavezetik az oldatba, és ezzel létrehozzák az Őstinktúrát, mely a kvantumelmélettel összhangban, mélyebb, intelligensebb, pszicho genetikus hatással bír az emberi szervezetre. A spagyrikus szerek hatásmechanizmusa annyiban értelmezhetö, hogy a komplex szer a szervezet gyógyulását, az adott növény signatúrájára (fizikai, morfológiai, metaforikus , életviteli képességek) rezonáló gyógyító impulzusokkal ( harmonizáló, blokkoldó, energetizáló, egyensúlyozó)  fejti ki. A gyógyulás végső soron mindig az öngyógyító mechanizmusok életre keltésével áll be.

 

A spagyrikus szerek intelligens eszenciák, rendelkeznek a növények egyéni szervezöképességével, lelkiségük teljességével, a gyógyító impulzust irányítottan oda terelik, ahol a szervezetben erre szükség van. A szerek „programozását” különbözö technikákkal lehet fokozni, a kevert esszenciák esetében pl. a sorrendiséget a növények kezdöbetüjéböl összeállított mozaikszavakkal állapítják meg, a megfelelö kiválasztásában használatos pl. az egyéni radix (születési) képlet, asztrológiai aspektusok, születési dátumok számmisztikája is. Itt azonban érdemes határt húzni: nem javasolt az eredeti növényi küldetés programot, algoritmust, az emberi szuggesztív beavatkozás által befolyásolni, megtörni, gyengíteni.

Személyes tapasztalatom alapján, a Bach terápiás/Homeopátiás egy komponensü eszenciák, készítmények is – ha jól megválasztottak – tisztábban fejtik ki az adott növény teljes, eredeti küldetését leíró gyógyító képességét, mint a sok komponensböl összekevertek.

Az asztrológiával feltárt, leírt, megtámogatott, és a személyes történettel megerösített problémás területre sok esetben elégséges egyetlen növénynek a spagyrikus programja. Vannak azonban olyan komplex krízis helyzetek, amikor a gyökérproblémát nem lehet egyböl tisztán tetten érni, ilyenkor egy-egy komplex esszencia segít a falak áttörésében, és a lelki térkép részletesebb felállításában.

A tanácsadás során lehetöséged van a spagyrikus szerekröl (alkalmazásuk, adagolásuk, hatásuk, beszerzésük, tárolásuk) is informálódni, az itthoni gyógyszertári forgalmazásuk még nem megoldott, a legközelebbi beszerzési forrásokhoz kérjél segítséget.